Konsolidirani nadzor in finančni konglomerati

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2303 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo nadzor koncentracije tveganj in poslov v skupini (UL L št. 326 z dne 11. decembra 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 342/2014 z dne 21. januarja 2014 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo metod za izračun kapitalskih zahtev za finančne konglomerate (UL L št. 100 z dne 3. aprila 2014)

 

 

Sklepi Banke Slovenije in pravilniki MF

  SL EN
Sklep o dokumentaciji v zvezi z zahtevo za odobritev oziroma izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga (Uradni list RS, št. 173/21) /
Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 63/15)  
Pravilnik o registru finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 45/07) /
Pravilnik o pomembnih poslih nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 36/07) /
Pravilnik o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 32/07) /
Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 8/07 in 52/13) /

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o spremljanju praga in drugih postopkovnih vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08; 28. julij 2021)
Sklep o uporabi Smernic o spremljanju praga in drugih postopkovni vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU (Uradni list RS, št. 176/21) /
Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (JC/GL/2014/01; 22. december 2014)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
EBA Final report on Draft Regulatory Technical Standards on the methods of prudential consolidation under Article 18 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital requirements Regulation – CRR) (EBA/RTS/2021/04; 15 April 2021) /

ESAs Draft Final Report on draft implementing technical standards on the reporting of intra-group transactions and risk concentration under Article 21a(2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC (JC/2020/84) (18 January 2021)

Annex to draft ITS on on IGT and RC reporting templates for conglomerates (JC/2020/85) (18 January 2021)
 

/
European Commission, Staff working document on Directive 2002/87/EC (20 July 2017) /
European Commission, Public consultation on the Evaluation of the financial conglomerates directive (9 June 2016 – 20 September 2016) /

 

Ostalo

  SL EN
Joint Committee List of Financial Conglomerates                                                                                                                                                                                                                   /