Kreditno tveganje - splošni predpisi

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171 z dne 19. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi  (UL L št. 32 z dne 6. februarja 2018)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 183/2014 z dne 20. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede regulativnih tehničnih standardov za določitev izračuna posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja (UL L št. 57 z dne 27. februarja 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 z dne 13. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z glavnimi indeksi in priznanimi borzami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L št. 245 z dne 14. septembra 2016)

 

Izvedbeni akti

  SL EN
Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2014/908/EU) – neuradno konsolidirano besedilo z dne 7. januarja 2020
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2166 z dne 16. decembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede vključitve Srbije in Južne Koreje na sezname tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019)
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/536 z dne 29. marca 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 1. aprila 2019)
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2358 z dne 20. decembra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 21. decembra 2016)
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/230 z dne 17. februarja 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 41 z dne 18. februarja 2016)
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2014/908/EU) (UL L št. 359 z dne 16. decembra 2014)

 

EBA smernice in pripadajoči BS sklepi

  SL EN
Smernice o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07; 2 junij 2020) ) – v uporabi pri poročanju in razkritju informacij prvič po stanju na dan 30. junija 2020

Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 104/20)

Smernice o odobravanju in spremljanju kreditov (EBA/GL/2020/06; 29. maj 2020) – v uporabi od 30. junija 2021 

   
Sklep o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov (Uradni list RS, št. 104/20) 
Smernice o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/02; 2. april 2020) – v uporabi od 2. aprila 2020 
 • EBA Report on the implementation of selected COVID-19 policies (EBA/REP/2020/23; 7 August 2020) – vključena dodatna pojasnila v zvezi z implementacijo smernic EBA/GL/2020/02
 • EBA phases out its Guidelines on legislative and non-legislative loan repayments moratoria (21 September 2020)

/
/


Sklep o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 78/20)
Smernice o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/06; 31 oktober 2018)
Sklep o uporabi Smernic o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/06) (Uradni list RS, št. 35/19)
Smernice za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah (EBA/GL/2017/06, 20. september 2017)
Sklep o uporabi Smernic za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah (Uradni list RS, št. 66/17 in 29/18)
Smernice o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/07; 18. januar 2017)
Sklep o uporabi Smernic o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 75/17 in 81/18) – v uporabi od 31. 12. 2020

 

ECB akti

  SL EN

Revidirana nadzorniška pričakovanja ECB glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za nedonosna posojila (22. avgust 2019)                                                                                                                      
Obvestilo o nadzorniških pričakovanjih glede kritja za nedonosne izpostavljenosti (22. avgust 2019)  – spremembe Dodatka k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili

Dodatek k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili: nadzorniška pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za slaba posojila (15. marec 2018)

Napotki bankam v zvezi s slabimi posojili (20. marec 2017)
Guidance on leveraged transactions (May 2017) /

 

BS sklepi, smernice in usmeritve

  SL EN
Sklep o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 68/17 in 78/19)
Usmeritve v zvezi z uporabo modela pričakovanih kreditnih izgub in pravil vrednotenja določenih knjigovodskih postavk –  neuradno prečiščeno besedilo z dne 3. marca 2020
 • Spremembe usmeritev v zvezi z uporabo modela pričakovanih kreditnih izgub in pravil vrednotenja določenih knjigovodskih postavk (3. marec 2020) – v uporabi od 31. marca 2020 oz. nekatere določbe najkasneje od 31. decembra 2020
/
 • Usmeritve v zvezi z uporabo modela pričakovanih kreditnih izgub in pravil vrednotenja določenih knjigovodskih postavk (5. december 2017)
Priročnik za učinkovito upravljanje in reševanje nedonosnih terjatev do MSME (14. marca 2017)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
Final report: Amendment to Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646 (ESBA70-156-1535; 11 December 2019)  /
Consultation paper on Draft Regulatory Technical Standards on the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher risk-weights, in particular the term of “financial stability considerations” under Article 124(4)(b) CRR and the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher minimum LGD values under Article 164(6) CRR (EBA/CP/2015/12; 6 July 2015) /

 

Ostalo

  SL EN
ECB pismo vsem pomembnim institucijam: Operativne zmogljivosti za obravnavo dolžnikov v finančnih težavah zaradi pandemije koronavirusa (COVID-19) (28. julij 2020)

EBA publishes overview of public guarantee schemes issued in response to the Covid-19 pandemic (21 July 2020)

−    List of public guarantee schemes in response to COVID-19 pandemic

/
/

EBA provides clarity on the implementation of the prudential framework in the context of COVID-19 (7 July 2020)

/
ECB: Trends and risks in credit underwriting standards of significant institutions in the Single Supervisory Mechanism -   Main findings from the credit underwriting data collection 2019 (June 2020) /

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Razlagalno sporočilo Komisije o uporabi računovodskih in bonitetnih okvirov za olajšanje bančnega kreditiranja v EU - Pomoč podjetjem in gospodinjstvom v času pandemije COVID-19 (COM(2020) 169 final; 28. april 2020)  

ECB pismo za vse pomembne institucije: MSRP 9 v kontekstu pandemije koronavirusa (COVID-19) (1. april 2020)

EBA provides clarity to banks and consumers on the application of the prudential framework in light of COVID-19 measures (25 March 2020)

 • EBA Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID19 measures (25 March 2020)
 • ESMA public statement: Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9
/

/

/
ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus (20 March 2020)

 • FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus

/

/Opinion of the European Banking Authority on the Equivalence of supervisory and regulatory requirements in relation to Serbia and South Korea (EBA/Op/2020-01; 23 January 2020) /
EBA Report on NPLs: Progress made and challenges ahead (8 November 2019) /
EBA Roadmap for IFRS 9 deliverables (23 July 2019) /
Fourth Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union (COM(2019) 278 final; 12 June 2019) /  
ESRB: Macroprudential approaches to non-performing loans (January 2019) /
EBA Report on first observations on the impact and implementation of IFRS 9 by EU institutions (20 December 2018) /
ESRB: Approaching non-performing loans from a macroprudential angle (Reports of the Advisory Scientific Committee, No 7; September 2018) /
ECB announces further steps in supervisory approach to stock of NPLs (11 July 2018) /
EBA Report on the Credit risk mitigation (CRM) framework (19 March 2018) /
Commission measures to address the risks related to NPLs (14 March 2018) /
EBA Report on statutory prudential backstops – Response to the Commission's call for advice of November 2017 (14 March 2018) /
Bančna unija: prvo poročilo o napredku pri reševanju vprašanja slabih posojil za podporo načrtu za zmanjšanje tveganj (18. januar 2018)
Opinion of the European Banking Authority on the use of the 180 days past due criterion (EBA/Op/2017/17; 22 December 2017) /
EBA work on NPLs (including EBA NPL transaction templates; 14 December 2017, revised 12 September 2018) /
Tematski pregled EMN o MSRP 9: Ocena pripravljenosti institucij na uvedbo MSRP 9 (24 November 2017)
EBA Report on results from the second EBA impact assessment of IFRS 9 (13 July 2017) /
Stocktake of national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs (June 2017)  /
EBA publishes Opinion on transitional arrangements and credit risk adjustments due to the introduction of IFRS 9 (6 March 2017) /
Good Supervisory Practices for Reducing Mechanistic Reliance on Credit Ratings - Final Report (JC 2016 71; 20 December 2016) /
ECB: Kaj so slaba posojila? (12. september 2016)
EBA Report on SMEs and SME supporting factor (EBA/OP/2016/04; 23 March 2016)  /

Smernice za izračun stopnje neplačila in stopnje izgube (27. oktobra 2015, z dopolnitvami) – v uporabi do 30. decembra 2019

/
Opinion of the European Banking Authority on Mortgage Lending Value (MLV) (EBA/Op/2015/17; 5 October 2015) /
EBA, EIOPA and ESMA Final Report On Mechanisic references to credit ratings in the ESAs' guidelines and recommendations (JC 2014 004) (06 February 2014)  /