Obremenitev sredstev in načrti financiranja

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2019/05; 9. december 2019) – v uporabi od 31. decembra 2020Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (Uradni list RS, št. 78/20) – v uporabi od 31. decembra 2020
Smernice o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (EBA/GL/2014/03; 27. junij 2014)
 


 

Sklep o uporabi Smernic o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (Uradni list RS, št. 47/15)
CEBS Guidelines on Liqudity Cost Benefit Allocation (27 October 2010) /

 

Ostalo

  SL EN

EBA report on asset encumbrance                                                                                                                                                                                                                                         

  • January 2021
  • August 2019
  • July 2021/
/

/

Funding plans report

  • September 2021 (EBA/REP/2021/25)
  • August 2019                                                                                                                                                                      

/
/