Obremenitev sredstev in načrti financiranja

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/79 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo sredstev, enotnim modelom podatkovne točke in validacijskimi pravili (UL L št. 14 z dne 21. januarja 2015)

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev (UL L št. 329 z dne 13. decembra 2017)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2019/05; 9. december 2019) – v uporabi od 31. decembra 2020Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (Uradni list RS, št. 78/20) – v uporabi od 31. decembra 2020
Smernice o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (EBA/GL/2014/03; 27. junij 2014)
 


Sklep o uporabi Smernic o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (Uradni list RS, št. 47/15)
CEBS Guidelines on Liqudity Cost Benefit Allocation (27 October 2010) /

 

Ostalo

  SL EN

EBA report on asset encumbrance

  • January 2021
  • August 2019


/
/EBA report on funding plans (August 2019)                                                                                                                                                                           /