Nagrade Banke Slovenije

RAZPISUJEMO NAGRADE ZA NAJBOLJŠA MAGISTRSKA IN DOKTORSKA DELA

Na Banki Slovenije bomo tudi letos nagradili najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja za leto 2018/2019. Na razpis se lahko prijavite tisti, ki ste svoja dela zagovarjali med 1. julijem 2018 in 1. julijem 2019. Med prejetimi prijavami bomo izbrali sedem del.

Banka Slovenije že od leta 1992 podeljuje nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Do sedaj smo tako nagradili že skoraj 300 izbranih del. O izboru del, ki prejmejo nagrado v višini 500 evrov neto, odloča Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo.

Kandidati lahko prijavo pošljete po elektronski pošti v pdf formatu skupaj s prijavnim obrazcem in pisnim priporočilom mentorice oziroma mentorja najkasneje do 16. avgusta 2019, in sicer na elektronski naslov krd@bsi.si. Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete vsak dan med 9. in 12. uro na telefonsko številko (01) 47 19 680.

Prevzemite prijavni obrazec


Nagrajene naloge

2018

  • Kaja Batagelj: Prihodnost poslovanja bank (magistrsko delo)
  • Tilen Višnjevec in Neža Zemljič: Monetary Policy Shocks and Cross-Country Heterogeneity in the Euro Area (magistrsko delo)
  • Matic Zupančič: Model lokalne volatilnosti (magistrsko delo)
  • Matej Tomec: Vpliv dokapitalizacije na dobičkonosnost in makroekonomski učinek sistemskih bank ZDA in EU v času globalne finančne krize (doktorsko delo)

Več o podelitvi 9. 10. 2017: Sporočilo za javnost 

2017

  • Primož Knavs: Spremljanje poslovnih modelov slovenskih bank (magistrsko delo)
  • Aljoša Ortl: Practical aspects of developing and validationg corporate probability of default model and the use of machine learning / Praktični vidik razvoja in validacije modela verjetnosti stečaja podjetja za gospodarske družbe in uporaba strojnega učenja (magistrsko delo)
  • Živa Petkovšek: Pitebergov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma (magistrsko delo)
  • Nika Sosič: Vpliv deviznega tečaja na domače cene na primeru Slovenije: analiza VAR modela s spremenljivimi parametri (magistrsko delo)
  • Matej Jovan: Ocenjevanje verjetnosti neplačila podjetij z Mertonovim (1974) modelom in modelom ogroženosti v diskretnem času (doktorsko delo)

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005