E-novice Nacionalnega sveta za plačila (avgust 2018)

Aktualno v Nacionalnem svetu za plačila

Vizija Nacionalnega sveta za plačila za razvoj trga plačilnih storitev v Sloveniji

Objavljena je Vizija Nacionalnega sveta za plačila (NSP) za razvoj trga plačil v Sloveniji (Vizija NSP), udejanjanje katere lahko pripomore k razvoju konkurenčnega, učinkovitega, transparentnega in z evropskim trgom povezanega trga plačil in bo lahko temelj za razvoj in uveljavitev inovativnih, varnih, zaupanja vrednih plačilnih storitev in načinov plačevanja v Sloveniji na splošno ter poenotenje uporabniške izkušnje pri tem. 

Več>>


Izpostavljeno

10. obletnica objave pravilnika prve sheme SEPA

Minilo je 10 let od objave pravilnika prve vseevropske sheme za kreditna plačila, ki jo je – s ciljem poenotenja medbančnih pravil, postopkov in standardov za izvedbo kreditnih plačil znotraj enotnega območja plačil v evrih (SEPA) – oblikoval Evropski svet za plačila. Sledile so še sheme za direktne obremenitve SEPA in takojšnja plačila (SCT Inst).

Več>>


Aktivnosti Evropskega bančnega organa na temo finteh

Evropski bančni organ (European banking authority; EBA) je 3. julija 2018 objavil poročili na temo (i) vplivov finančne tehnologije (finteh) na poslovne modele obstoječih ponudnikov ter (ii) tveganj in priložnosti, ki jih prinaša finteh. Poročili sta bili pripravljeni v skladu z načrtom dela Evropskega bančnega organa (The EBA's Fintech Roadmap), ki je določil pristop in prednostne aktivnosti EBA na področju finteh.

Več>>


Zakonodaja

Sprememba direktive o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

9. julija 2018 je začela veljati sprememba direktive o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Direktiva 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU; novela AMLD), ki med drugim zagotavlja večjo preglednost glede dejanskega lastništva podjetij in določa strožje zahteve v povezavi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

Več>>


Predlog spremembe Uredbe o čezmejnih plačilih v Skupnosti

S predlogom spremembe uredbe Evropska komisija predlaga Evropskemu parlamentu in Svetu izenačitev nadomestil za čezmejne transakcije v evrih z nadomestili za evrske transakcije znotraj države, in sicer v vseh državah članicah Evropske unije, ter povečanje preglednosti nadomestil za potrošnike na področju zamenjave valut.

Več>>


Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

1. julija 2018 je pričelo veljati 11. poglavje Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki ureja register transakcijskih računov. To določa zahteve glede zagotavljanja podatkov o transakcijskih računih za namen javnega in brezplačnega dostopa do teh podatkov v Registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES. 31. oktobra 2018 pa stopi v veljavo še poglavje o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, skladno s katerim bo Banka Slovenije vzpostavila spletno primerjalno mesto nadomestil za storitve, prepoznane kot najbolj reprezentativne na ravni Evropske unije.

Več>>


Aktualno iz institucij Evropske unije

9. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

18. junija 2018 je potekal 9. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail Payments Board; Odbor). Temeljni cilj delovanja Odbora je prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.

Več>>


Napoved dogodkov


Ali veste?

Ali veste, da bo potrošnikom od novembra 2018 dalje na voljo spletna primerjava nadomestil za najbolj reprezentativne plačilne storitve na ravni Evropske unije?

Več>>