E-novice Nacionalnega sveta za plačila (december 2016)

Aktualno v Nacionalnem svetu za plačila

Seja Nacionalnega sveta za plačila

25. novembra 2016 je bila 6. seja Nacionalnega sveta za plačila, na kateri so člani med drugim vzpostavili delovno skupino, ki bo obravnavala vprašanja, povezana z implementacijo nove Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) v slovenski pravni red. Gradiva seje so dostopna na tej povezavi.

Več>>


Izpostavljeno

Vizija 2020 – Strategija razvoja tržnih infrastruktur Evrosistema

Digitalizacija in tehnološki napredek na področju finančnih storitev spreminjata navade in pričakovanja tako ponudnikov teh storitev kot tudi njihovih končnih uporabnikov. Ponudniki finančnih storitev te storitve pospešeno nadgrajujejo in razvijajo nove, temu pa mora slediti tudi razvoj na področju tržnih infrastruktur. Evrosistem, to so Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke držav z evrom, je z namenom sledenja potrebam tržnih udeležencev, (dodatne) harmonizacije ponujenih storitev in zagotavljanja njihove stroškovne učinkovitosti oblikoval strategijo nadaljnjega razvoja vseevropskih tržnih infrastruktur, ki jih upravlja, in jo poimenoval Vizija 2020. 

Več>>


Kaj lahko uporabi finančno posredništvo iz sveta virtualnih valut?

V zadnjem desetletju je razvoj na področju informacijske tehnologije pomembno vplival na evolucijo finančnega trga, le v manjši meri pa je doprinesel k spremembam interakcije med subjekti v finančnem posredništvu. Do bistvenih sprememb na področju njihove interakcije bi lahko privedla nova, tako imenovana tehnologija razpršene evidence (angl. Distributed Ledger Technology, DLT). Gre za tehnologijo, ki se je najbolj razširila v svetu virtualnih oz. natančneje kriptovalut (o katerih je Nacionalni svet za plačila razpravljal na 2. seji), danes pa se njen potencial v finančnem svetu proučuje na širšem področju možne uporabe.

Več>>


Aktualno iz institucij Evropske unije

Možnost sodelovanja pri pripravi delegiranih predpisov na podlagi PSD2

Nova Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) Evropskemu bančnemu organu (EBA) nalaga, da v zvezi z določenimi zahtevami PSD2 pripravi podrobnejša pravila v obliki osnutkov regulativnih oziroma izvedbenih tehničnih standardov (RTS/ITS) in smernic. Za subjekte, ki jih posamezni akti zadevajo, je pomembno dejstvo, da lahko pri pripravi aktov sodelujejo tudi sami, in sicer v okviru javnih posvetovanj, ki jih pripravi EBA.

Več>>


6. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

28. novembra 2016 je potekal 6. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (angl. Euro Retail Payments Board; Odbor). Temeljni cilj delovanja Odbora je prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.

Več>>


Člani Nacionalnega sveta za plačila poročajo

Bistvene novosti novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Avtorica prispevka: Branka Glojnarič, Urad RS za preprečevanje pranja denarja
19. novembra 2016 je v veljavo stopil novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), s katerim je Slovenija v svoj pravni red prenesla Direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranja terorizma (Direktiva 2015/849/EU, poimenovana tudi AMLD 4). 

Več>>


Ali veste?

Ali veste, da število nebančnih ponudnikov plačilnih storitev in storitev izdajanja e-denarja v Sloveniji konstantno narašča?

V Sloveniji lahko plačilne storitve oziroma storitve izdajanja e-denarja poleg 243 kreditnih institucij, tj. bank in hranilnic, opravlja še 310 plačilnih institucij in 84 družb za izdajo elektronskega denarja.

Več>>