E-novice Nacionalnega sveta za plačila (december 2018)

Aktualno v Nacionalnem svetu za plačila

12. seja Nacionalnega sveta za plačila

6. decembra 2018 je potekala 12. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), na kateri so člani NSP med drugim obravnavali in potrdili načrt aktivnosti NSP za obdobje od 2019 do 2020 (načrt aktivnosti). S potrditvijo načrta aktivnosti, vključno z roki za izvedbo posameznih aktivnosti v njem, so se deležniki NSP zavezali k njegovem izvajanju, s ciljem spodbujati uravnotežen in trajnosten razvoj povezanega, varnega in učinkovitega trga plačil v Sloveniji. 

Več>>


Izpostavljeno

Takojšnja plačila

S 30. novembrom 2018 je začela delovati nova vseevropska infrastruktura za poravnavo takojšnjih plačil TARGET Instant Payment Settlement (TIPS). Slovenske banke in hranilnice, ki imajo vzpostavljeno tehnološko podporo za povezavo s TIPS, se vanj lahko vključijo preko Banke Slovenije, ki upravlja slovensko komponento TIPS. Tako lahko ponudniki plačilnih storitev preko TIPS pravnim in fizičnim osebam iz celotne EU omogočijo izmenjavo takojšnjih plačil na vseevropski ravni, če so pristopili k vseevropski shemi za takojšnja plačila SCT Inst, ki jo je oblikoval Evropski svet za plačila, ter v skladu z njo ponujajo takojšnja plačila.

Več>>


Švedska - daleč od naključnega potovanja do brezgotovinske družbe

Kot izhaja iz dokumenta Švedska – daleč od naključnega potovanja do brezgotovinske družbe (angl. Sweden: A Far From Accidental Journey Towards A Cashless Society), ki ga je objavilo neprofitno trgovsko združenje ATMIA, trenutno na Švedskem 97 odstotkov trgovcev sprejema gotovino in tako omogoča plačevanje z njo na prodajnih mestih, vendar pa potrošniki le 18 odstotkov svojih plačil opravijo z gotovino.

Več>>


Aktualno iz institucij Evropske unije

Evropski bančni organ: Središče znanja za finteh

Pod okriljem Evropskega bančnega organa (angl. European banking Authority; EBA) deluje t. i. središče znanja za finteh (angl. FinTech Knowledge Hub). Gre za platformo, ki združuje različne deležnike trga finančnih storitev, s ciljem spodbujanja aktivnosti obstoječih in novih ponudnikov ter ostalih relevantnih deležnikov na področju razvoja finančnih tehnologij in z njimi pogojenih finančnih inovacij (finteh).

Več>>


Evropska centralna banka: Peto poročilo o kartičnih zlorabah

ECB je 26. septembra 2018 objavila peto poročilo o kartičnih zlorabah (angl. Fifth report on card fraud, September 2018; poročilo ECB), ki temelji na podatkih iz obdobja od 2012 do 2016, o trendih na področju kartičnih zlorab v območju SEPA. Vrednost kartičnih zlorab znotraj SEPA je v letu 2016 znašala 1,8 milijarde evrov, kar predstavlja 0,4-odstotno zmanjšanje glede na leto 2015 in 35-odstotno povečanje glede na leto 2012.

Več>>


10. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

28. novembra 2018 je potekal 10. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail Payments Board; Odbor), ki se na evropski ravni ukvarja s podobnimi tematikami kot v Sloveniji Nacionalni svet za plačila (NSP). Temeljni cilj delovanja Odbora je prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.

Več>>


Člani NSP poročajo

Aktivnosti Združenja bank Slovenije na področju finančnega opismenjevanja

Avtorice prispevka: mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, Aleksandra Žibrat in Viljenka Markič Simoneti, Združenje bank Slovenije*

Inovativnost in globalizacija povečujeta zahtevnost in izbiro na področju plačilnih in finančnih storitev. Hiter tehnološki razvoj na področju plačil omogoča digitalizacijo in razvoj novih oblik plačevanja. Čedalje bolj zapletene in zahtevne pa postajajo tudi potrebe in pričakovanja posameznikov glede plačevanja.

Več>>


Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da lahko na spletni strani Evropskega bančnega organa (EBA) po novem zastavljate tudi vprašanja in pregledujete odgovore, ki se nanašajo na sprejete tehnične standarde in smernice EBA, pripravljene na podlagi Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2)?

Več>>