E-novice Nacionalnega sveta za plačila (junij 2020)

Aktualno v NSP

Razprava o odprtem bančništvu

V Banki Slovenije je 4. marca 2020 potekala razprava Odprto bančništvo: odgovor na zahteve sodobnih uporabnikov plačilnih storitev. Namen razprave je bil osvetliti različne vidike odprtega bančništva ter spodbuditi aktivnosti tržnih deležnikov, s ciljem izboljšanja konkurence in pospeševanja razvoja trga plačil in plačilnih storitev.

Več >>


Izpostavljeno

Izzivi na področju plačil v času pandemije COVID-19 in po njej

Svet se je zaradi pandemije COVID-19 čez noč znašel v situaciji izjemne negotovosti. Samo nekaj tednov je bilo potrebnih, da je COVID-19 spremenil svet in nas prisilil, da se na hitro prilagodimo novi situaciji ter nas soočil z izzivi, ki bodo imeli dolgoročen vpliv na svetovno, regionalno in lokalno gospodarstvo ter na celoten plačilni sektor.

Več >>


Centralnobančna digitalna valuta (CBDC)

Večina ključnih centralnih bank[1] uvedbo centralnobančne digitalne valute (ang. Central Bank Digital Currency – CBDC) že aktivno preučuje, kitajska centralna banka, pa naj bi CBDC izdala že v letu 2022. Ocenjujemo, da lahko izdaja CBDC v prihodnosti znatno vpliva na izvajanje finančnih storitev, še posebej pa je lahko ta vpliv izrazit pri obstoječih plačilnih storitvah in njihovih ponudnikih.

Več >>


Zakonodaja

Nova pravila pretvorbe valut v EU pri bankomatskih dvigih in plačilih s plačilno kartico

Uredba (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (Uredba) uvaja dodatne ukrepe za zaščito potrošnikov pred pretiranimi nadomestili za storitve pretvorbe valut na bankomatih in prodajnih mestih z namenom potrošnikom zagotoviti potrebne informacije, da lahko izberejo zase najugodnejšo možnost. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Več >>


Predlog Zakona o elektronski identiteti in storitvah zaupanja (ZEISZ)

E-dostopi, e-postopki in e-poslovanje bodo tudi v Sloveniji morda že v kratkem močno poenostavljeni. V pripravi je namreč Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), katerega osnutek je dne 21. 2. 2020 Ministrstvo za javno upravo (MJU) poslalo v javno obravnavo.

Več >>


Aktualno iz institucij Evropske unije

13. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

6. julija 2020 bo potekal 13. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail Payments Board; Odbor). Naloga Odbora je spodbujanje nadaljnjega razvoja integriranega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih na področju EU.

Več >>


Politika na področju plačil v Evropi: usmeritev za naslednjih 5 let

Evropska združenja kreditnega sektorja (European Credit Sector Associations;), ki zastopajo interese celotnega bančnega sektorja v EU, so objavila dokument, v katerem je predstavljena vizija na področju plačil v EU v prihodnjem petletnem obdobju.

Več >>


Ali veste?

Zaživel je Flik - slovenska shema za takojšnja plačila s pametnim telefonom

V začetku leta 2020 je zaživela slovenska shema za takojšnja plačila Flik, ki je skupen projekt slovenskih bank in hranilnic. Takojšnja plačila so elektronska plačila malih vrednosti, pri katerih so denarna sredstva prejemniku na voljo na njegovem računu v nekaj sekundah, 24 ur na dan, vse dni v letu.

Več >>


22 let od vzpostavitve sistema bruto poravnave v realnem času (BPRČ) v Sloveniji

Danes se veliki večini uporabnikov plačilnih storitev zdi samoumevno, da svoja plačila v izvršitev posredujejo svoji banki ali hranilnici, pri kateri imajo odprt račun. Ni pa bilo vedno tako. Še v začetku tega tisočletja so pravne osebe plačila v izvršitev posredovale (takratni) Agenciji za plačilni promet (v nadaljevanju: APP).

Več >>