E-novice Nacionalnega sveta za plačila (marec 2015)

Novo v Nacionalnem svetu za plačila

Zaživel Forum Nacionalnega sveta za plačila

Na Forumu Nacionalnega sveta za plačila je bila objavljena prva tematika z naslovom Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec Univerzalni plačilni nalog (UPN). Cilj objave in obravnave je bil od članov Nacionalnega sveta za plačila pridobiti povratne informacije, ki bodo služile za nadaljnje delo v smeri (morebitne) uvedbe nove kode.

Več >>


Nov deležnik v Nacionalnem svetu za plačila

V začetku leta 2015 se je Nacionalnemu svetu za plačila pridružil nov deležnik, in sicer Urad RS za preprečevanje pranja denarja.

Več >>


Tretja seja Nacionalnega sveta za plačila

Predvidoma 24. aprila 2015 bo potekala tretja seja Nacionalnega sveta za plačila, ki bo hkrati tudi t. i. letna seja Nacionalnega sveta za plačila.

Več >>


Izpostavljeno

Izkušnje z E-računi

Sekretariat Nacionalnega sveta za plačila je posamezne člane Nacionalnega sveta za plačila pozval k pripravi prispevkov, s katerimi bi z različnih vidikov osvetlili aktualno tematiko e-računov. Prejeti prispevki so predstavljeni v nadaljevanju.

Več >>


Tretji ponudniki storitev 
 
Predlogu nove direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) je področje uporabe razširjeno na trenutno neregulirane t. i. tretje ponudnike storitev (angl. third party service providers) ter njihove storitve odrejanja plačil in zagotavljanja podatkov o računih. Evropska komisija se je odločila za ta korak ob dejstvu, da ponudba in povpraševanje po tovrstnih storitvah na evropskem trgu naraščata, ob tem pa njihova nereguliranost povzroča pravno negotovost glede varstva potrošnikov, varnosti tovrstnih storitev, razmejitve odgovornosti med tretjimi ponudniki storitev in reguliranimi ponudniki plačilnih storitev, enakih konkurenčnih pogojev za tretje ponudnike storitev in regulirane ponudnike plačilnih storitev ter varstva osebnih podatkov.

Več >>


Aktualno iz institucij Evropske unije

Stanje na področju evropske zakonodaje

Na ravni Evropske unije trenutno poteka obsežna prenova zakonodaje na področju plačil, pri čemer med najpomembnejše predpise sodijo (i) Uredba o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije, (ii) nova Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu in (iii) nova Direktiva o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma.

Več >>


Aktivnosti EBA v kontekstu plačil

Evropski bančni organ (EBA) je neodvisen organ EU, katerega namen je zagotoviti učinkovito in usklajeno stopnjo ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora v evropskem bančnem sektorju. Pri delovanju ga vodita dva splošna cilja: ohranjati finančno stabilnost v EU ter zagotavljati integriteto, učinkovitost in pravilno delovanje bančnega sektorja.

Več >>


Napoved dogodkov

Med 16. in 19. marcem 2015 poteka Seminar Plačilni promet, ki ga organizira Združenje bank Slovenije. Naslednji seminar Plačilni promet bo potekal predvidoma jeseni 2015. 
Seminar Plačilni promet je namenjen strokovnemu usposabljanju za pridobitev temeljnih znanj s področja plačilnega prometa ter kot obnovitveni program za tiste, ki so se seminarja udeležili v preteklih letih.

Predvidoma 24. aprila 2015 bo potekala naslednja seja Nacionalnega sveta za plačila.
Člani Nacionalnega sveta za plačila bodo o vsebini seje obveščeni v kratkem.


Ali veste?

Ponovno članstvo slovenskega bančnega sektorja v Evropskem svetu za plačila

Ali veste, da je s 1. januarjem 2015 slovensko bančno okolje preko Združenja bank Slovenije (ZBS) ponovno postalo član Evropskega sveta za plačila (EPC)? ZBS je k EPC pristopil po enoletni prekinitvi članstva, upoštevajoč novo organizacijo EPC in nov način financiranja članstva v EPC.

Več >>