E-novice Nacionalnega sveta za plačila (marec 2021)

Aktualno v NSP

Analiza trga plačil v Sloveniji

Analiza trga plačil v Sloveniji bo zagotovila pregled obstoječega stanja na trgu plačil in razloge zanj. Njena izvedba bo financirana z evropskimi sredstvi. Izsledki analize bodo služili kot osnova za razrešitev izzivov, s katerimi se srečujejo deležniki, zastopani v Nacionalnem svetu za plačila in izvirajo, med drugim, tudi iz nezadostnega poznavanja pričakovanj uporabnikov na področju plačevanja.

Več >>


Izpostavljeno

Nadaljnji koraki na področju digitalnega evra

Centralnobančne digitalne valute so v svetu že postale resničnost. Večina svetovnih centralnih bank, tudi Banka Slovenije kot del Evrosistema, pa možnosti izdaje lastne centralnobančne digitalne valute še preučuje. Evrosistem namerava pri odločanju o lastnostih digitalnega evra upoštevati mnenje končnih uporabnikov in strokovne javnosti, Banka Slovenije pa si dodatno prizadeva, da je vključenost slovenske javnosti v snovanje digitalnega evra visoka.

Več >>


Uveljavitev čezmejnih takojšnjih plačil v Sloveniji

Čezmejno izmenjavo takojšnjih plačil prek vseevropske plačilne infrastrukture za izvrševanje takojšnjih plačil v evrih, ki jo upravlja Evrosistem, zagotavlja 61 ponudnikov plačilnih storitev iz EU, tudi 4 slovenske banke.

Več >>


Zakonodaja

Močna avtentikacija strank pri kartičnih plačilih

S 1. 1. 2021 je pri kartičnih plačilih v okviru e-trgovine zahtevana uporaba močne avtentikacije strank. Enotna pravila veljajo za vse ponudnike plačilnih storitev v EU, njihov namen je zmanjševanje goljufij pri plačevanju, cilj pa zagotoviti varnost sredstev uporabnikov in dobro uporabniško izkušnjo pri spletnih plačilih. Prilagoditve so potrebne tako pri imetnikih kartic kot tudi pri spletnih trgovcih, ki morajo omogočati visoko raven varnosti pri uporabi kartičnih plačil.

Več >>


Aktualno iz institucij Evropske unije

Evropska komisija: Strategija EU za mala plačila

Plačila so strateškega pomena, saj podpirajo delovanje evropskega gospodarstva, zato je za delovanje enotnega trga EU nujno tudi učinkovito delovanje trga plačil. Vizija EU je vzpostaviti konkurenčen povezan, inovativen, učinkovit in tehnološko nevtralen plačilni ekosistem. Strategija EU za mala plačila pa predstavlja politični okvir in smer nadaljnjega razvoja.

Več >>


Evropska centralna banka: Študija o plačilnih navadah potrošnikov v evroobmočju

Gotovina je med potrošniki najbolj priljubljen plačilni instrument. Študija o plačilnih navadah potrošnikov v evroobmočju, ki jo je izvedla Evropska centralna banka, je pokazala, da je - glede na skupno število plačil na prodajnih mestih in med fizičnimi osebami - 73 % plačil izvedenih z gotovino, 24 % pa s plačilno kartico. Drugi načini plačila, kot so kreditna plačila, direktne bremenitve in čeki so glede na skupen obseg plačil zanemarljivi.

Več >>


Banka za mednarodne poravnave: Stičišče za inovacije

Inovacije na področju finančnih tehnologij (finteha), katerih cilj je izboljšanje zagotavljanja finančnih storitev, so še posebej v zadnjih letih močno posegle v globalni finančni sistem in v aktivnosti centralnih bank. Te spremembe se posledično odražajo tudi na področju zagotavljanja plačilnih storitev in plačilnega ekosistema kot celote.

Več >>


Ali veste?

Ali veste, da evropski ponudniki razvijajo novo vseevropsko rešitev za plačevanje, ki jo bo mogoče uporabljati tudi na prodajnih mestih?

Julija 2020 je skupina večjih evropskih bank napovedala razvoj nove vseevropske plačilne rešitve t. i. EPI (European Payments Initiative). Pobudi so se kasneje pridružili še nebančni ponudniki. EPI bo temeljila na evropski shemi za takojšnja plačila SCT Inst, ki jo je oblikoval Evropski svet za plačila.

Več >>