E-novice Nacionalnega sveta za plačila (november 2019)

Izpostavljeno

Stičišče Banke Slovenije za finteh inovacije

Od 1. oktobra 2019 v okviru Banke Slovenije deluje Stičišče Banke Slovenije za finteh inovacije, ki predstavlja enotno kontaktno točko za pridobivanje pojasnil glede regulatornih zahtev s področij, ki so povezana z inovacijami, ki temeljijo na finančnih tehnologijah (finteh) ter so hkrati v pristojnosti Banke Slovenije.

Več>>


Zakonodaja

Izvrševanje kartičnih plačilnih transakcij v okviru e-trgovine: Prehodno obdobje za zahtevo po dodatnem elementu preverjanja avtentičnosti

Začetek veljave zahtev Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 na področju močne avtentikacije strank in zagotavljanja dostopa do plačilnih računov ter prehodno obdobje za implementacijo ukrepov za zagotovitev močne avtentikacije strank pri izvrševanju kartičnih plačil v okviru e-trgovine.

Več>>


Novi plačilni storitvi - storitev odreditve plačil in zagotavljanje informacij o računih 

Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2), ki je bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) v začetku leta 2018, ureja dve novi plačilni storitvi, tj. plačilno storitev zagotavljanja informacij o računih (ang. Account information service – AIS) in plačilno storitev odreditve plačil (ang. Payment Initiation Service – PIS).

Več>>


Aktualno iz institucij Evropske unije

11. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

13. junija 2019 je potekal 11. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail Payments Board; Odbor), katerega temeljni cilj je prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.

Več>>


Člani Nacionalnega sveta za plačila poročajo

Kaj prinašajo takojšnja plačila?

Avtor: mag. Matic Dolar, Bankart d. o. o.

Zadnjih nekaj let se v bančnih krogih po vsej Evropi veliko govori o takojšnjih plačilih. V večini držav, ki uporabljajo evro, projekti implementacije bodisi potekajo ali pa se že zaključujejo, medtem, ko so države, ki nimajo evra, takojšnja plačila večinoma že uvedle. Vendar pa so, roko na srce, podrobnosti o tem, kako se omogoči plačevanje s takojšnjimi plačili, kakšne spremembe sistemov in procesov so potrebne in druge podrobnosti v zvezi s takojšnjimi plačili, zanimive samo bankam in procesorjem. Za vse ostale pa takojšnja plačila (morda protislovno) pomenijo, da lahko pozabijo na plačevanje. Pozabijo lahko na delovne in nedelovne dneve, Veliki petek, urnik plačilnega prometa, empirično ugotovljene čase, v katerih različne banke odobrijo račune prejemnikov plačila, itd. Kaj torej takojšnja plačila prinašajo?

Več>>


Ali veste?

Ali veste, da so stabilni kovanci vrsta kripto imetja, katerega cilj je zmanjšanje nihanja njegove cene, ki je sicer tipično za špekulativna kripto imetja, na primer: Bitcoin in Ether?

Več>>