Poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - SN

Kdo

Rezidenti, katerih bilančna vsota na katerikoli dan v poročevalskem obdobju presega 5 milijonov EUR in

  • so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini (obvezniki za poročilo SN11) in / ali
  • v katerih so nerezidenti (pravne/fizične osebe) na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, oziroma so ustanovitelji zavoda, fundacije, podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost) v RS (obvezniki za poročilo SN22).

Do kdaj

  • Letno poročilo SN11 in SN22 do 20.4. za preteklo leto.
  • Mesečno poročilo SN11-T in SN22-T do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Zakoni in sklepi

Navodila

Postopek poročanja in tehnična navodila

Več informacij najdete v spodnjih obvestilih.

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Obvestila za poročevalce

Kontakti

Kontakti 2024 (pdf)