Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti BST

Kdo

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti.

 

Do kdaj

Do 20. v mesecu (za pretekli mesec).

Zakoni in sklepi

 

Navodila

 

Postopek poročanja in tehnična navodila

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Obvestila za poročevalce

 

Kontakti

Kontakti 2024 (pdf)