Numizmatika

35. obletnica programa Erasmus (2022)

Finančni ministri evroobmočja so sprejeli odločitev, da se v letu 2022 z izdajo skupnega spominskega kovanca držav članic evroobmočja obeleži 35. obletnica programa Erasmus. Gre za program, ustanovljen junija 1987, ki ponuja možnost kulturne, družbene in akademske izmenjave evropskih študentov. Program podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Ime je dobil po nizozemskem renesančnem humanistu, književniku, filologu, filozofu in teologu Desideriusu Erasmusu, ki je bil ena glavnih osebnosti evropskega intelekta v renesansi in velja za enega od začetnikov renesančnega humanizma. Erasmus je živel in delal v več delih Evrope v iskanju znanja, izkušenj in spoznanj, ki jih lahko prinesejo le taki stiki z drugimi državami. Ime programa ERASMUS lahko beremo tudi kot akronim za EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students oziroma Akcijska shema Evropske skupnosti za mobilnost univerzitetnih študentov.

Motiv nacionalne strani skupnega spominskega kovanca so državljani Evropske unije izbrali na podlagi spletnega glasovanja in je kombinacija dveh glavnih elementov programa Erasmus: prvotnega intelektualnega navdiha, tj. Erasmusa samega, in alegorije njegovega vpliva na Evropo. Prvega simbolizira ena od najbolj znanih upodobitev Erasmusa, drugega pa niz črt, ki prek jedra kovanca povezujejo zvezde ter predstavljajo številne intelektualne in človeške izmenjave med evropskimi študenti. Iz zvezd je mogoče razbrati na sodoben grafični način oblikovano število 35, ki se nanaša na 35. obletnico programa.

Avtor likovne rešitve: Joaquin Jimenez, Monnaie de Paris

Kovanje: UAB Lietuvos Monetų Kalykla / Litva

Spominski kovanec Spominski kovanec - proof
Nominalna vrednost: 2 EUR
Izdelano: 997.500 kovancev
Nominalna vrednost: 2 EUR
Izdelano: 2.500 kovancev
V prodaji in obtoku od 1. 7. 2022 V prodaji in obtoku od 1. 7. 2022

Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.