250-letnica rojstva Žige Zoisa (1997)

Žiga Zois, baron Edelsteinski, je bil rojen 23. novembra 1747 v Trstu. Oče je bil trgovec, ki se je preselil iz Italije v Ljubljano, mati pa je bila iz znane slovenske železarske družine. Žiga Zois je po očetu podedoval posestva, graščine in fužine na Kranjskem in je bil eden najbogatejših Kranjcev. Bil vsestranski človek, ne le mecen in mentor - pomemben je bil tudi zaradi pretoka informacij, ki ga je organiziral s svojimi zvezami doma in v tujini.

Na literarnem in kulturnem področju je bil osrednja osebnost slovenskega narodnega preroda na prehodu v 19. stoletje. Po letu 1780 so se začeli okrog njega v razsvetljenskem krožku zbirati številni kulturni delavci. V tem krožku so delovali pomembni literarni preroditelji in pisci strokovne literature. Žiga Zois je pridobil Jurija Japlja in Blaža Kumerdeja, da sta zbirala gradivo za slovar in začela sestavljati znanstveno slovnico.

Anton Tomaž Linhart je na Zoisovo pobudo začel pisati v slovenskem jeziku in tako je Zois pripomogel, da se je slovenščina uveljavila v gledališču. Linhartu je pomagal pri pisanju prve kritične zgodovine Slovencev.

Tudi Valentin Vodnik se je pod Zoisovim mentorstvom izoblikoval v prvega slovenskega pesnika. Jerneju Kopitarju, ki je bil njegov tajnik in knjižničar v njegovi bogati, sodobni knjižnici, je omogočil, da je napisal prvo slovensko znanstveno slovnico.

Bil je naravoslovec; zbral je obsežno zbirko mineralov, ki se zdaj nahaja v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Tedaj še neznan mineral, ki so ga našli na Svinški planini, so poimenovali po njem. Kot zoolog je med prvimi gojil človeško ribico, jo proučeval in pisal o njej. Zanimal se je tudi za rudarstvo in fužinarstvo. Uvajal je novo organizacijo in tehnologijo dela v železarstvu in izumil puhalnik za plavž. Skonstruiral je invalidski voziček, ki mu je kljub hudi bolezni omogočal gibanje. Dejaven je ostal vse do smrti 10. novembra 1819.

V spomin na 250. obletnico rojstva Žige Zoisa izdaja Republika Slovenija tri spominske kovance, ki ponazarjajo Zoisovo življenje in delo. Na kovancih je prikazan del kolesa invalidskega vozička, ki mu je kljub bolezni omogočal nadaljevati njegovo delo. Del kroga in prečke ponazarjajo Zoisov krožek. Glavna prečka, ki ločuje obe letnici, pa pomeni »od Žige Zoisa do danes«. Profil portreta si lahko zamislimo kot reko Savo, katere plovnost si je prizadeval izboljšati.

  • zlatnik z nominalno vrednostjo 5000 tolarjev, s težo 7 gramov in premerom 24 milimetrov, čistine 900/1000, v količini 1000 kovancev,
  • srebrnik z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, s težo 15 gramov in premerom 32 milimetrov, čistine 925/1000, v količini 3000 kovancev ter
  • tečajni kovanec z nominalno vrednostjo 5 tolarjev, s težo 6,4 grama in premerom 26 milimetrov, izdelan iz zlitine bakra, cinka in niklja, v količini 200.000 kovancev.

Izdelano je bilo 800 kompletov v posebni plastični embalaži in papirnem ovitku z osnovnimi podatki o kovancih.

Avtorji idejnega osnutka:

Aleš Kuder, Darja Kuder, Arnela Vidoševič, Ljubljana
Izdelava in kovanje:Mincovna Kremnica š. p., Kremnica/Slovaška