50-letnica organizacije FAO (1995)

FAO - Organizacija za prehrano in kmetijstvo(Food and Agriculture Organization) je specializirana agencija Združenih narodov. Ustanovljena je bila 16. oktobra 1945 v Quebecu (Kanada). Njena naloga je skrb za izboljšanje prehranevečjo proizvodnjo in distribucijo vseh vrst hrane in pridelkov s kmetijskih zemljišč in gozdov. Skrbi tudi za tehnično pomoč pri zagotavljanju hrane in sodeluje pri razvoju mednarodnega tržišča za živila. Slovenija je postala članica organizacije FAO 8. novembra 1993. Dosedanje sodelovanje je bilo uspešno pri preučevanju dejavnosti kmečkih žena, razvoja manj razvitega območja občine Trebnje, izkoriščanja travnatega sveta na hribovitih območjih, sanacije in obnove oljčnih nasadov in še pri nekaterih drugih projektih.

Organizacija FAO je že leta 1968 začela izvajati program "denar in medalja", ki temelji na vsakoletnih izdajah spominskih kovancev in priložnostnih medalj pod sloganom "fiat panis". Čisti izkupiček od prodaje kovancev nameni financiranju projektov na področju kmetijstva v deželah v razvoju.

Ob letošnji 50. obletnici organizacije pa želi z organizirano mednarodno akcijo razširiti vest o svojem poslanstvu - odpraviti lakoto in revščino - med vse napredne in dobro misleče ljudi. Vzbuditi želi zanimanje ljudi za perspektive kmetijstva, saj bi se morali zavedati, da bo potrebno povečati proizvodnjo in distribucijo hrane, če bomo hoteli zmanjšati lakoto in podhranjenost, ki sta žal še vedno prisotni v mnogih deželah sveta. Geslo organizacije FAO "fiat panis" oziroma v slovenskem prevodu "hrano vsem" je torej zelo aktualno.

V želji, da bi bila tudi Slovenija vključena v tej mednarodni akciji, izdaja Republika Slovenija dva priložnostna kovanca:

  • srebrnik z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, s težo 15 gramov in premerom 32 milimetrov, čistine 925/1000, v količini 3000 kovancev ter
  • tečajni kovanec z nominalno vrednostjo 5 tolarjev, s težo 6,4 grama in premerom 26 milimetrov, izdelan iz zlitine CuZnNi, v količini 500.000 kovancev.

Avtorji idejnega osnutka

za srebrnik 

za tečajni kovanec

 

Boštjan Debelak, Ljubljana

Gorazd in Matjaž Učakar, Ljubljana

Izdelava in kovanje: Mincovna Kremnica š. p., Kremnica/Slovaška