Arhiv

Zaradi prenove spletnih strani ESMA, nekatere povezave niso delujoče. Posamezni dokumenti ESMA so dosegljivi le na naslednjem naslovu: knjižnica
 

2022

 

2021

2020

 

2019

 • 23. 12. 2019: ESMA podaljšala priznanje treh UK CCP v primeru Brexita brez dogovora
 • 23. 12. 2019: v OJ objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2211 glede ekvivalence UK CCP z EMIR
 • 19. 12. 2019: Svet EU tristolpično tabelo s stališči institucij glede predloga uredbe o sanaciji in reševanju CCP (dokument, priloga 1, priloga 2)
 • 18. 12. 2019: Evropska komisija sprejela spremembo uredbe 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem
 • 16. 12. 2019: Evropska komisija sprejela RTS o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru
  kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, kar vpliva na obveznosti kliringa
 • 13. 12. 2019: ESMA objavila posvetovalni dokument glede CCP kazni
 • 12. 12. 2019: v OJ objavljena EMIR 2.2
 • 9. 12. 2019: ESMA objavila letno statistično poročilo o EU trgu z IFI
 • 9. 12. 2019: ESMA objavila poročilo o nadzorniških ukrepih in kaznih v zvezi z EMIR
 • 5. 12. 2019: ESA objavile osnutek sprememb RTS, ki se nanaša na bilateralna kritja
 • 4. 12. 2019: Evropska komisija objavila sporočilo za javnost glede strinjanja z okvirom za reševanje in sanacijo CCP
 • 3. 12. 2019: ESMA posodobila seznam ne-EU CCP
 • 12. 11. 2019: ESMA posodobila seznam CCP
 • 11. 11. 2019: ESMA objavila tehnične nasvete v zvezi z nadzorom CCP tretjih držav v zvezi z EMIR 2.2 (comparable compliance, tiering, fees)
 • 23. 10. 2019: EMIR 2.2 je pripravljena za objavo v OJ EU
 • 17. 10. 2019: ESMA objavila poročilo glede nadzorniškega pregleda nad kvaliteto podatkov, ki se poročajo po EMIR
 • 15. 10. 2019: Svet sprejel EMIR 2.2
 • 15. 10. 2019: FSB objavil letno poročilo glede napredka v zvezi z implementacijo IFI OTC reform
 • 11. 10. 2019: Evropski Parlament sprejel popravek glede EMIR 2.2 v zvezi z nadzorom nad CCP
 • 9. 10. 2019: BIS in IOSCO objavila poročilo glede upravljanja kritičnih IFI OTC podatkovnih elementov (razen UPI in UTI)
 • 9. 10. 2019: FSB objavil poročilo glede upravljanja UPI
 • 4. 10. 2019: ESMA objavila govor Stevena Maijoorja, ki se med drugim nanaša tudi na tržno infrastrukturo
 • 4. 10. 2019: ESMA objavila posvetovalni dokument glede uskladitve MiFIR s spremembami iz EMIR Refit
 • 3. 10. 2019: ESMA objavila posvetovalni dokument glede komercialnih pogojev za opravljanje kliringa na podlagi EMIR FRANDT
 • 2. 10. 2019: ESMA posodobila Q&A v zvezi z EMIR
 • 19. 9. 2019: ESMA objavila prenovljen seznam CCP
 • 31. 7. 2019: ESMA objavila odziv javnosti glede posvetovalnih dokumentov v zvezi z EMIR 2.2
 • 26. 7. 2019: ESMA prenovila seznam CCP tretjih držav, priznanih s strani ESMA
 • 23. 7. 2019: BCBS in IOSCO sta objavila sporočilo za javnost glede podaljšanja implementacijske faze za začetna zavarovanja
 • 22. 7. 2019: ESMA objavila letno poročilo glede nadzora CCP
 • 15. 7. 2019: ESMA prenovila Q&A
 • 12. 7. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede neskladnosti zahtev za obveznost trgovanja in EMIR Refit
 • 28. 6. 2019: ESMA prenovila seznam CCP tretjih držav, priznanih s strani ESMA
 • 14. 6. 2019: ESMA prenovila Q&A
 • 14. 6. 2019: ESMA objavila pismo, naslovljeno na Evropsko komsijo glede izračuna pozicij FC v NFC skupinah
 • 5. 6. 2019: BIS in IOSCO objavila diskusijski dokument glede avkcij v zvezi z upravljanjem v primeru neplačil
 • 4. 6. 2019: ESMA objavila govor Stevena Maijoora glede mednarodnega sodelovanja in z Brexitom povezane tematike
 • 28. 5. 2019: V Uradnem listu EU je objavljena sprememba EMIR (Refit)
 • 28. 5. 2019: ESMA prenovila Q&A
 • 28. 5. 2019: ESMA objavila elektronski naslov in obrazec za pošiljanje notifikacij glede preseganja praga kliringa
 • 28. 5. 2019: ESMA objavila posvetovane dokumente glede CCP-jev
 • 23. 5. 2019: ESMA objavila posvetovalni dokument v zvezi s smernicami glede informacij, ki jih morajo TR pošiljati ESMA
 • 14. 5. 2019: Svet EU potrdil EMIR Refit
 • 2. 5. 2019: v Uradnem listu EU objavljen izvedbeni sklep glede ekvivalence Japonske za transakcije z IFI
 • 29. 4. 2019: v Uradnem listu EU objavljena delegirana uredba glede podaljšanja začasnega izvzetja iz obveznosti kliringa za IGT, kjer ima ena izmed nasprotnih strank sedež v tretji državi
 • 12. 4. 2019: ESMA objavila sporočilo v zvezi z Brexitom
 • 9. 4. 2019: ESMA prenovila seznam CCP
 • 5. 4. 2019: ESMA objavila Smernice o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank
 • 5. 4. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost v zvezi z izdajo prenovljenih dovoljenj za UK CCP in CSD v zvezi z Brexitom
 • 3. 4. 2019: ESMA objavila informacijo glede pričetka EU CCP stresnih testov in okvirja stresnih testov
 • 28. 3. 2019: ESMA objavila izjavo za javnost glede novega Refit režima za FC in NFC
 • 28. 3. 2019: ESMA objavila prevode smernic za izračun pozicij TR
 • 28. 3. 2019: ESMA objavila izjavo za javnost v zvezi z Brexitom
 • 25. 3. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede registracije repozitorija UnaVista TRADEcho B.V.
 • 22. 3. 2019: v Uradnem listu EU sta objavljeni spremembi RTS, ki se nanašata na dostop do podatkov v TR in podrobnosti vloge za registracijo TR ter spremeba ITS, ki se nanaša na uporabo kod poročanja
 • 14. 3. 2019: BIS objavil informacijo glede implementacije standardov za PFMI
 • 13. 3. 2019: v Uradnem listu EU sta objavljeni uredbi (št. 2019/396 in 2019/397), ki se nanašata na prenovo pogodb v zvezi z Brexitom
 • 13. 3. 2019: Evropski svet objavil informacijo glede začasnega dogovora glede CCP
 • 5. 3. 2019: BCBS in IOSCO objavila izjavo glede zaključne faze implementacije zahtev po vzdrževanju kritja
 • 1. 3. 2019: Evropski Svet objavil kompromisni predlog EMIR Refit
 • 1. 3. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede registracije repozitorija DTCC Data Repository (Ireland) PLC
 • 1. 3. 2019: ESMA umaknila registracijo za Bloomberg Trade Repository Ltd
 • 18. 2. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede priznanja UK CCP v primeru Brexita brez dogovora
 • 13. 2. 2019: ESMA objavila govor Stevena Maijoorja na Evropskem finančnem forumu v Dublinu glede vpliva Brexita
 • 7. 2. 2019: V Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju EMIR
 • 5. 2. 2019: Evropski Svet objavil izjavo za javnost glede prenove pravil za izvedene finančne instrumente in kliring
 • 4. 2. 2019: ESMA posodobila EMIR Q&A
 • 4. 2. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede dogovora z BoE za priznanje UK CCP v primeru Brexita brez dogovora
 • 1. 2. 2019: ESRB objavil poročilo glede dogovorov o interoperabilnosti med CCP
 • 1. 2. 2019: ESMA objavila izjavo glede obveznosti po EMIR v primeru Brexita brez dogovora
 • 31. 1. 2019: ESMA objavila izjavo glede obveznosti kliringa in trgovalnih obveznosti manjših FC in "backloading" zahtev poročanja
 • 24. 1. 2019: ESMA posodobila seznam ne-EU CCP, ki so zaprosile za priznanje
 • 7. 1. 2019: ESMA posodobila seznam priznanih ne-EU CCP

 

2018

 • 20. 12. 2018: V Uradnem listu EU je bil objavljen izvedbeni sklep EC glede začasne ekvivalence režima za CCP
 • 19. 12. 2018: EC sprejela paket uredb v zvezi z Brexitom "brez dogovora"
  • EC Q&A
  • uredba glede podaljšanja znotrajskupinskih izvzetij iz obveznosti kliringa v zvezi z nasprotnimi strankami tretjih držav do 21. 12. 2020
  • uredba glede datuma, ko obveznosti kliringa pričnejo veljati za določene tipe pogodb
  • uredba glede datuma, do katerega lahko nasprotne stranke uporabljajo tehnike zmanjševanja tveganj
  • izvedbeni sklep glede obdobja, v katerem velja ekvivalentnost rededitev CCP
  • odziv BoE
 • 19. 12. 2018: ESMA objavila sporočilo za javnost glede pripravljenosti za pregled vlog UK CCP
 • 18.12.2018: ESA objavile skupne EMIR standarde glede STS listinjenja (spremembe RTS glede obveznosti kliriga; spremembe RTS glede tehnik zmanjševanja tveganj)
 • 16. 12. 2018: BIS objavila poročilo glede tveganj kliringa
 • 13.12.2018: EC sprejela uredbe s področja SFTR, ki spreminjajo uredbe, sprejete na podlagi EMIR:
  Sprememba uredbe št. 151/2013 glede dostopa do podatkov TR
  Sprememba uredbe št. 150/2013 glede podrobnosti zahteve za registracijo TR
  ITS glede oblike in pogostosti poročil o SFT in spremembe ITS 1247/2012 glede uporabe kod za poročanje v IFI pogodbah z aneksom
 • 11. 12. 2018: ESMA posodobila register obveznosti kliringa
 • 5. 12. 2018: objavljena uredba o podaljšanju prehodnih obdobij v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do CCP
 • 3. 12. 2018: ESMA objavila prenovljene Q&A
 • 29. 11. 2018: ESMA objavila poročilo o tveganjih
 • 27. 11. 2018: Evropski svet objavil predlog besedila glede avtorizacije in nadzora CCP tretjih držav
 • 23. 11. 2018: ESMA objavila izjavo glede upravljanja tveganj na področju kliringa v primeru Brexita brez dogovora
 • 19. 11. 2018: IOSCO objavil poročilo glede implementacije načel v zvezi z regulativo in nadzorom nad trgom blagovnih IFI
 • 19. 11. 2018: FSB objavil poročilo glede pravnih ovir v zvezi s poročanjem poslov
 • 19. 11. 2018: BIS, FSB in IOSCO objavili poročilo glede ocene spodbud za kliring IFI OTC
 • 15. 11. 2018: FSB objavil poročilo glede finančnih virov za podporo reševanju CCP
 • 8. 11. 2018: ESMA objavila poročilo glede osnutka RTS v zvezi s prenovo pogodb, za katere obveznosti kliringa še niso stopile v veljavo (javna objava)
 • 31. 10. 2018: ESMA objavila izjavo za javnost glede obveznosti kliringa in trgovalnih obveznosti, ki nastopijo 21. 12. 2018
 • 25. 10. 2018: Evropski svet objavil predsedniško kompromisno besedilo glede spremembe EMIR v zvezi z nadzorom nad CCP
 • 18. 10. 2018: ESMA objavila statistično poročilo o EU trgu z IFI
 • 27. 9. 2018: ESMA objavila končno poročilo (št. 6) glede obveznosti kliringa
 • 26. 9. 2018: ESMA ažurirala EMIR Q&A
 • 22. 8. 2018: ESMA posodobila seznam ne-EU CCP
 • 16. 8. 2018: CPMI in IOSCO objavila posvetovalni dokument glede ureditev upravljanja kritičnih podatkov o izvedenih finančnih instrumentih OTC (razen UTI in UPI)
 • 9. 8. 2018: ESMA objavila sporočilo za javnost, da je ažurirala validacijska pravila v zvezi s poročanjem po EMIR
 • 9. 8. 2018: ESMA ažurirala seznam obveznosti kliringa in seznam CCP
 • 9. 8. 2018: BCBS, CPMI, FSB in IOSCO objavili poročilo glede medsebojne odvisnosti centralnega kliringa
 • 8. 8. 2018: ESMA ponovno objavila informacijo glede obveznosti kliringa in trgovanja za pokojninske sheme
 • 7. 8. 2018: BCBS, CPMI, FSB in IOSCO objavili posvetovani dokument glede spodbud za centralni kliring IFI OTC
 • 6. 8. 2018: GFXC objavil prvo letno poročilo v zvezi z FX globalnim kodeksom
 • 27. 7. 2018: EC objavila informacijo (s prilogo) o nameri glede sprejetja RTS in ITS v zvezi s SFTR in spremembo ITS v zvezi z EMIR
 • 24. 7. 2018: UK objavila osnutek uredbe glede CCP po izstopu iz EU skupaj s pojasnili
 • 23. 7. 2018: CPMI in IOSCO objavila poročilo glede spremljave implementacije PFMI
 • 12. 7. 2018: ESMA objavila prenovljene Q&A glede EMIR
 • 11. 7. 2018: ESMA objavila posvetovalni dokument (CP no. 6) v zvezi z obveznostmi kliringa za transakcije znotraj skupine, kjer ima ena izmed nasprotnih strank sedež v tretji državi
 • 3. 7. 2018: ESMA objavila informacijo glede obveznosti kliringa za pokojninske sheme
 • 26. 6. 2018: Evropski Svet objavil popravljen predsedniški kompromisni predlog glede avtorizacije in nadzora CCP
 • 22. 6. 2018: ESMA objavila mnenje glede ocene likvidnostnega tveganja CCP
 • 19. 6. 2018: ESMA objavila seznam CCP izven EU, ki so zaprosile za priznanje po EMIR
 • 14. 6. 2018: Evropski Svet objavil predsedniški kompromisni predlog glede avtorizacije in nadzora CCP
 • 13. 6. 2018: ESMA objavila letno poročilo o nadzornih aktivnostih in sankcijah na podlagi EMIR
 • 12. 6. 2018: Evropski parlament potrdil EMIR REFIT. Trialog z Evropsko komisijo in Evropskim svetom bo pričet julija 2018
 • 30. 5. 2018: ESMA nadgradila Q&A
 • 28. 5. 2018: ESMA objavila poročilo v zvezi s smernicami glede proticikličnosti kritij za CCP
 • 16. 5. 2018: ECON objavil sporočilo za javnost glede strinjanja s predlaganimi spremembami EMIR (EMIR Refit, nadzor nad CCP)
 • 4. 5. 2018: ESA objavile posvetovalna dokumenta v zvezi s spremembo RTS glede obveznosti kliringa in tehnik zmanjševanja tveganja v povezavi s kritimi obveznicami in listinjenjem
 • 4. 5. 2018: IOSCO-CPMI objavila poročilo glede spremljave PFMI
 • 27. 4. 2018: ESMA objavila pismo, poslano EC glede izvzetja iz obveznosti iz 41. in 42. člena EMIR
 • 26. 4. 2018: FSB objavil drugi posvetovalni dokument glede UPI
 • 17. 4. 2018: EC objavila osnutek predloga spremembe uredbe glede podaljšanja prehodnih obdobij za kapitalske zahteve iz naslova izpostavljenosti do CCP (predlagano je podaljšanje do 15. 12. 2018)
 • 13. 4. 2018: ECON objavil amandmaje (povezava in povezava) k predlogu sprememb EMIR v zvezi z nadozorm CCP
 • 10. 4. 2018: CPMI in IOSCO objavila usmeritve glede nadzorniškega stresnega testiranja CCP
 • 9. 4. 2018: CPMI in IOSCO objavila tehnične usmeritve v zvezi z IFI OTC glede harmonizacije kritičnih podatkovnih elementov, razen UPI in UTI
 • 27. 3. 2018: ESMA objavila smernice za TR glede izračuna pozicij
 • 26. 3. 2018: ESMA objavila sezam trgovalnih mest in CCP, ki skladno z druim odstavkom 54. člena MiFIR uveljavljajo prehodno izvzetje
 • 23. 3. 2018: FSB objavil poziv nasprotnim strankam, da se izjasnijo glede pravnih ovir v zvezi s poročanjem IFI OTC
 • 1. 3. 2018: ESMA prenovila validacijska pravila v zvezi s poročanjem poslov z IFI (sporočilo za javnost)
 • 8. 2. 2018: ESMA objavila plan dela za leto 2018 glede nadzora CRA, TR in ne-EU CCP
 • 7. 2. 2018: ESMA objavila finalno poročilo o smernicah o uporavljanju konfliktov interesov CCP
 • 5. 2. 2018: ESMA posodobila EMIR Q&A
 • 2. 2. 2018: ESMA objavila poročilo in Q&A o stresnih testih CCP
 • 26. 1. 2018: Evropski parlament je objavil predlog spremembe EMIR
 • 18. 1. 2018: ESMA posodobila seznama EU CCP in ne-EU CCP
 • 11. 1. 2018: ESMA objavila poročilo glede provizij CRA in TR
 • 8. 1. 2018: ESMA objavila posvetovalni dokument glede osnutka smernic o anti-procikličnosti zahtev za kritija za CCP 

 

2017

 • 29. 12. 2017: FSB objavil poročilo o UTI 
 • 21. 12. 2017: ESMA objavila poročilo o opravljenem nadzoru nad CCP
 • 19. 12. 2017: ESA objavile sporočilo za javnost glede izmenjave gibljivih zavarovanj s fizično poravnanimi terminskimi pogodbami (osnutek spremembe tehničnih standardov)
 • 14. 12. 2017: ESMA prenovila EMIR Q&A
 • 14. 12. 2017: FSB, BCBS, CPMI in IOSCO pozivajo FC in NFC k predložitvi podatkov za analizo spodbud za kliring IFI OTC 
 • 7. 12. 2017: v OJ objavljena uredba o podaljšanju prehodnih obdobij v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank
 • 24. 11. 2017: ESMA objavila sporočilo za javnost glede izdanega dovoljenja za repozitorij sklenjenih poslov: NEX Abide Trade Repository AB, Švedska
 • 24. 11. 2017: ESA objavile izjavo glede izmenjave gibljivih kritij v zvezi s fizično poravnanimi terminskimi pogodbami
 • 21. 11. 2017: v OJ objavljeni uredbi glede posrednih ureditev kliringa (2017/2154 in 2017/2155)
 • 20. 11. 2017: ESMA nadgradila EMIR Q&A
 • 17. 11. 2017: ESMA je objavila posvetovalni dokument o smernicah za TR glede izračuna pozicij po EMIR
 • 24. 10. 2017: EC objavila osnutek spremembe uredbe o podaljšanju prehodnih obdobjih v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do CCP do 15. 6. 2018
 • 19. 10. 2017: ESMA objavila pregled trga IFI
 • 13. 10. 2017: EC sprejela izvedbeni sklep o ekvivalenci regulativnega okvirja v zvezi z IFI, ki so pod nadzorom US CFTC, z obveznostmi v zvezi s tehnikami zmanjševanja tveganj po EMIR (sporočilo za javnost)
 • 13. 10. 2017: EC in US CFTC napovedala skupni pristop pri obravnavi mest trgovanja z IFI (izjava
 • 11. 10. 2017: ECB objavila mnenje v zvezi s predlogom spremembe EMIR
 • 7. 10. 2017: objavljena deligirana uredba 2017/1800, ki spreminja RTS 151/2013
 • 4. 10. 2017: ECB objavila mnenje glede spremembe EMIR v zvezi z nadzorom CCP
 • 3. 10. 2017: ESMA posodobila validacijsko tabelo za TR
 • 3. 10. 2017: EC podprla večjo vlogo ECB pri nadzoru nad CCP
 • 2. 10. 2017: ESMA objavila posodobitev Q&A v zvezi z EMIR
 • 28. 9. 2017: Evropski Svet je objavil prvi kompromis glede predloga sprememb EMIR
 • 28. 9. 2017: CPMI in IOSCO objavila tehnični nasvet za harmonizacijo UPI (javna objava)
 • 22. 9. 2017: EC objavila predlog spremembe uredbe 149/2013
 • 20. 9. 2017: EC objavila predlog spremembe EMIR in njegov popravek v zvezi z nadzorom CCP tretjih držav
 • 11. 9. 2017: EC objavila mnenje, da začasna izključitev ETD iz obveznosti po 35. in 36. členu MiFIR ni potrebna (poročilo)
 • 24. 8. 2017: ESMA objavila poročilo o smernicah glede prenosa podatkov med TR
 • 23. 8. 2017: EPTF objavil posvetovalni dokument glede post-tradinga
 • 26. 7. 2017: ECB poziva nasprotne stranke k implementaciji FX globalnega kodeksa poslovanja
 • 25. 7. 2017: GFXC objavil priporočila glede javnih registrov izjav implementacije FX globalnega kodeksa poslovanja
 • 14. 7. 2017: CPMI-IOSCO objavila poročilo o spremljavi implementacije PFMI
 • 10. 7. 2017: ESMA objavila poročilo glede osnutka spremembe RTS 151/2013
 • 29. 6. 2017: EC sprejela spremembo RTS 151/2013
 • 29. 6. 2017: FSB objavil tri poročila v zvezi z reformami na področju trgovanja z IFI OTC
 • 28. 6. 2017: CPMI in IOSCO objavila poročilo glede nadzorniških stresnih testov CCP (sporočilo za javnost)
 • 27. 6. 2017: CPMI in IOSCO objavila poročilo glede harmonizacije kritičnih podatkovnih elementov v zvezi z IFI OTC (razen UTI in UPI)
 • 13. 6. 2017: EC objavila predlog sprememb uredbe 1095/2010 v zvezi z avtorizacijo in priznanjem CCP (aneks)
 • 10. 6. 2017: objavljena uredba o spremembi EMIR v zvezi z izvzetimi subjekti
 • 7. 6. 2017: objavljena uredba o podaljšanju prehodnih obdobih v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank do 15. 12. 2017
 • 1. 6. 2017: ESMA objavila posvetovalni dokument glede meril za obravnavo konflikta interesov s strani CCP
 • 29. 5. 2017: ESMA posodobila seznam CCP tretjih držav
 • 4. 5. 2017: EC predlaga spremembo EMIR - poenostavitev pravil glede poslovanja z IFI (javna objavapredlog sprememb EMIRaneks k predlogu sprememb EMIRQ&A glede predloga sprememb EMIRgovor Dombrovskisa glede EMIR)

Predlagane so naslednje spremembe:

 • razširitev definicije FC; vključeni naj bi bili tudi naslednji subjekti:
  • SSPE (subjekti s posebnim namenom pri listinjenju);
  • CSD;
  • alternativni skladi iz (4)(1)(a) AIFMD
 • manjše FC bodo letno izračunavale prag kliringa (vse pod pragom bodo izvzete (FC-));
 • NFC bodo prag kliringa izračunavale letno;
 • kliring bo za NFC+ obvezen le za tiste razrede IFI, za katere je prag kliringa tudi dejansko presežen;
 • mehanizem ustavitve kliringa;
 • ETD poročajo le CCP;
 • če pri transakcijah znotraj skupine (IGT) sodeluje vsaj ena NFC, za te IGT ne bo veljala obveznost poročanja TR;
 • transakcije z NFC- poročata FC oziroma CCP;
 • CCP in CM morajo nediskriminatorno zagotavljati storitve kliringa;
 • ponovno podaljšanje izvzetja iz kliringa za pokojninske sheme (dodatna 3 leta);
 • frontloading in backloading nista več obvezna;
 • dostop do TR bodo imele tudi osebe, v imenu katerih je bila transakcija poročana;
 • poenostavitev postopkov za pridobitev podatkov TR tretjih držav;
 • poenostavitev postopkov za razširitev dovoljenja TR.

 

2016 

 

2015

 • 17. 12. 2015: CPMI in IOSCO objavila posvetovalni dokument o UPI
 • 14. 12. 2015: ESMA objavila posvetovalni dokument v zvezi z obdobjem za kritje (MPOR) za račun strank (predlagana sprememba RTS 153/2013)
 • 12. 12. 2015: objavljena uredba o podaljšanju prehodnih obdobij v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank
 • 11. 12. 2015: ESMA objavila posvetovalni dokument o izboljšanju dostopa do podatkov TR 
 • 1. 12. 2015: objava RTS o obveznostih kliringa IRS
 • 30. 11. 2015: BIS in IOSCO objavila poročilo o odgovornostih pristojnih organov v povezavi s FMI
 • 26. 11. 2015: ESMA objavila sporazum s Securities and Futures Commission (SFC) iz Hong Konga o izmenjavi informacij repozitorijev sklenjenih poslov 
 • 24. 11. 2015: BIS in IOSCO objavila usmeritve za večjo odpornost informacijskih sistemov FMI
 • 19. 11. 2015: ESMA objavila sporočilo, da ne bo dodatno podaljšala obdobja izvzetja glede nezavarovanih bančnih garancij za kritje energetskih IFI
 • 13. 11. 2015: EC sprejela izvedbene sklepe o ekvivalentnosti CCP določenih kanadskih provinc, Švice, Južne Afrike, Mehike in Južne Koreje
 • 13. 11. 2015: ESMA objavila osnutek spremembe tehničnih standardov o poročanju (RTS 148/2013 in ITS 1247/2012) ter pismo EC
 • 10. 11. 2015: ESMA objavila poročilo, ki se nanaša na osnutek RTS glede kliringa obrestnih IFI OTC v dodatnih valutah
 • 9. 11. 2015: ESMA objavila poročilo ODRG o čezmejni implementaciji IFI OTC okvirja
 • 5. 11. 2015: ESMA objavila posvetovalni dokument o posrednem kliringu IFI OTC in ETD
 • 5. 10. 2015: ESMA obvestila EC o zamudi pri sprejemu RTS o posrednem kliringu IFI OTC in ETD
 • 2. 10. 2015: ESMA objavila osnutek RTS o obveznostih kliringa CDS
 • 1. 10. 2015: ESMA nadgradila Q&A v zvezi z EMIR
 • 22. 9. 2015: BIS in IOSCO sta objavila načrt dela v zvezi s CNS
 • 15. 9. 2015: objava Delegirane uredbe o podaljšanju prehodnega obdobja glede obveznosti kliringa za pokojninske sheme
 • 2. 9. 2015: CPMI in IOSCO objavila posvetovalni dokument v zvezi s harmonizacijo podatkov o IFI OTC (z izjemo UTI in UPI)
 • 19. 8. 2015: BIS in IOSCO objavila posvetovalni dokument v zvezi s harmonizacijo UTI
 • 13. 8. 2015: ESMA objavila štiri poročila, ki se nanašajo na predloge sprememb EMIR
 • 6. 8. 2015: Evropska Komisija je objavila obvestilo o sprejetju delegirane uredbe o obveznosti kliringa obrestnih IFI OTC (priloga)
 • 29. 7. 2015: ESMA objavila informacijo glede ažuriranja spletne strani s seznamom CNS in registrom obveznosti kliringa
 • 28. 7. 2015: ESRB objavil poročilo o učinkovitosti zahtev za izmenjavo zavarovanj za omejitev procikličnosti in poročilo o ostalih zadevah, ki se nanašajo na EMIR
 • 15. 7. 2015: ESMA objavila odgovore na posvetovalni dokument (CP no. 4) glede obveznosti kliringa
 • 9. 7. 2015: CPMI in IOSCO objavila obvestilo, da sta pričela z oceno PFMI načel
 • 2. 7. 2015: ESMA objavila poročilo, s katerim predlaga vključitev ETD v dogovore o interoperabilnosti CNS
 • 11. 6. 2015: CPMI in IOSCO ažurirala oceno implementacije PFMI (poročilo);
 • 10. 6. 2015: ESA objavile posvetovalni dokument (CP no. 2) o izmenjavi zavarovanj za IFI OTC brez kliringa
 • 5. 6. 2015: Evropska komisija objavila obvestilo glede sprejetja delegiranega akta o podaljšanju izjeme glede kliringa za pokojninske sheme do 16. 8. 2017
 • 4. 6. 2015: Evropska komisija objavila obvestilo podaljšanju tranzicijskega obdobja za kapitalske zahteve glede bančnih izpostavljenosti do CNS
 • 3. 6. 2015: ESMA objavila informacijo v zvezi z ažuriranjem spletne strani o repozitorijih sklenjenih poslov
 • 2. 6. 2015: BIS objavil poročilo o upravljanju kreditnega tveganja po sektorjih 
 • 21. 5. 2015: Evropska komisija je objavila obvestilo glede posvetovanja o implementaciji EMIR 
 • 11. 5. 2015: ESMA objavila posvetovalni dokument (CP no. 4) glede obveznosti kliringa obrestnih IFI
 • 6. 5. 2015: ESMA izdala smernice o uporabi definicije blagovnih IFI iz Sekcije C6 in C7 Aneksa I MiFID direktive
 • 29. 4. 2015: ESMA objavila sporočilo o priznanju desetih CNS iz ne-EU držav
 • 27. 4. 2015: ESMA objavila dopolnitev Q&A
 • 31. 3. 2015: ESMA objavila dopolnitev Q&A
 • 18. 3. 2015: BCBS in IOSCO objavila popravek zahtev za kritja za IFI OTC brez kliringa preko CNS
 • 11. 3. 2015: CPMI in IOSCO pričenjata s stresnim testirajem CNS
 • 9. 3. 2015 ESMA objavila popravek mnenja glede RTS o IRS
 • 9. 3. 2015: ESMA je objavila sporazum o sodelovanju z Monetary Authority of Singapore glede CNS
 • 5. 3. 2015: ESMA objavila sporazum o sodelovanju z Reserve Bank of Australia glede dostopa do podatkov repozitorijev
 • 26. 2. 2015: CPMI in IOSCO izdala standrade glede razkritij CNS
 • 26. 2. 2015: CPMI in IOSCO izdala poročilo o implementaciji PMFI načel za CNS in TR v državah EUZDA in Japonski
 • 24. 2. 2015: ESMA podpisala sporazum o sodelovanju z japonsko Agencijo za finančne storitve glede CNS
 • 16. 2. 2015: ESMA objavila letno poročilo za 2014 in načrt dela za 2015 glede nadzora nad CRA in TR
 • 13. 2. 2015: ESMA objavila pismo EC glede sprejema osnutka RTS o kliringu IRS
 • 4. 2. 2015: ESMA objavila odzive na posvetovalni dokument glede obveznosti kliringa NDF (ESMA trenutno kliringa NDF ne bo predlagala)
 • 29. 1. 2015: ESMA objavila mnenje o osnutku RTS glede kliringa IRS
 • 28. 1. 2015: IOSCO objavil standarde v zvezi s tehnikami zmanjševanja tveganj za IFI OTC brez kliringa
 • 20. 1. 2015: BS objavila informacijo o postopku v zvezi z izvzetjem transakcij znotraj skupine
 • 20. 1. 2015: ESMA Objavila seznam CNS iz ne-EU držav, ki so zaprosile za avtorizacijo
 • 16. 1. 2015: ESMA podpisala sporazum s Hong Kong Securities and Futures Commission glede CNS
 • 8. 1. 2015: ESMA objavila poročilo o pregledu kolegijev CNS

 

 2014

 • 19. 12. 2014: informacija EC osnutku RTS v zvezi s kliringom IRS
 • 11. 12. 2014: EC izdala izvedbeni akt glede podaljšanja prehodnega obdobja v zvezi s kapitalskimi zahtevami glede izpostavljenosti do CNS
 • 20. 11. 2014: ESMA objavila pismo, poslano Evropski komisiji v zvezi z osnutkom RTS glede obveznosti kliringa
 • 10. 11. 2014: ESMA objavila posvetovalni dokument - pregled ITS in RTS o poročanju repozitoriju
 • 30. 10. 2014: Evropska Komisija sprejela prvo odločitev o "ekvivalenci" za regulatorne režime CNS Avstralije, Hong Konga, Japonske in Singapurja
 • 24. 10. 2014: ESMA posodobila Q&A, priloga k TR odgovor 20
 • 1. 10. 2014: ESMA objavila posvetovalni dokument - kliring FX NDF
 • 1. 10. 2014: ESMA je definirala produkte, nasprotne stranke in obdobja pričetka kliringa IRS
 • 29. 9. 2014: ESMA objavila posvetovalni dokument - smernice o uporabi C6 in C7 aneksa I k MiFID
   

Zaradi prenove spletnih strani ESMA, nekatere povezave niso delujoče. Posamezni dokumenti ESMA so dosegljivi le na naslednjem naslovu: knjižnica