Poročanje pristojnim organom

FC so (preko elektronskega sistema za poročanje) dolžne ATVP poročati:

  • število nepotrjenih transakcij z IFI OTC, ki so odprte več kot pet delovnih dni, in sicer mesečno (četrti odstavek 12. člena RTS 149/2013);
  • podatke o vseh sporih med nasprotnimi strankami, ki se nanašajo na pogodbe o IFI OTC, njihovo vrednotenje ali izmenjavo zavarovanja, za znesek ali vrednost, ki presega 15 milijonov EUR, in trajajo najmanj 15 delovnih dni (drugi odstavek 15. člena RTS 149/2013).