Pravočasna potrditev

Pogodbe o IFI OTC brez kliringa preko CCP je potrebno potrditi (kjer je mogoče v elektronski obliki) čim prej in najpozneje v roku, določenem v spodnji tabeli. Če je transakcija sklenjena po 16:00 uri po lokalnem času ali z nasprotno stranko v drugem časovnem območju, kar ne omogoča potrditve do določenega roka, se potrditev izvede čim prej in najpozneje en delovni dan po roku iz spodnje tabele.

Nasprotna stranka
rok za potrditev pogodb
(upoštevajo se le delovni dnevi)
FC in NFC+
T+1
NFC-
T+2

Število nepotrjenih transakcijah, ki so odprte več kot pet delovnih dni, mora FC mesečno poročati ATVP (četrti odstavek 12. člena RTS 149/2013) preko sistema za elektronsko poročanje.