Reševanje sporov

FC in NFC se pri sklepanju pogodb o IFI OTC dogovorijo o:

  • ugotavljanju, evidentiranju in spremljanju sporov, pri čemer se evidentira vsaj čas trajanja spora, nasprotno stranko in znesek, ki je predmet spora;
  • pravočasnem reševanjem sporov s posebnim postopkom za tiste spore, ki se ne rešijo v petih delovnih dneh.

Nasprotni strani se lahko dogovorita, da manjša neskladja pod vnaprej določeno vrednostjo ne štejejo za spore iz 15. člena RTS 149/2013.

FC mora ATVP poročati o vseh sporih med nasprotnimi strankami, ki se nanašajo na pogodbe o IFI OTC, njeno vrednotenje ali izmenjavo zavarovanja, za znesek ali vrednost, ki presega 15 milijonov EUR, in trajajo najmanj 15 delovnih dni (drugi odstavek 15. člena RTS 149/2013).