Stiskanje portfelja

FC in NFC, ki imajo pri eni nasprotni stranki odprtih 500 ali več pogodb o IFI OTC brez centralnega kliringa, morajo najmanj dvakrat letno analizirati možnosti izvedbe stiskanja portfelja, da bi zmanjšale kreditno tveganje nasprotne stranke in izvedle takšno stiskanje portfelja, oziroma zagotovijo, da lahko pristojnemu organu podajo razumno in veljavno razlago za odločitev, da izvedba stiskanja portfelja ni primerna.