Uskladitev portfeljev

Pred sklenitvijo pogodbe z IFI OTC se nasprotni stranki v pogodbah dogovorita o ureditvi, v skladu s katero usklajujeta portfelje, kar vključuje vrednotenje, pripisano vsaki pogodbi, in relevantne detajle, s katerimi se identificira posamezna pogodba, kot so datum uveljavitve, datum zapadlosti, datumi plačil oziroma poravnave, nominalna vrednost pogodbe in valuta transakcije, osnovni finančni instrument, pozicija nasprotne stranke, ureditev delovnih dni in relevantne fiksne in spremenljive obrestne mere IFI OTC pogodb.

Usklajevanje portfelja se izvaja glede na vrsto nasprotne stranke in število pogodb o IFI OTC, ki jih imata nasprotni stranki odprte druga pri drugi (v spodnji tabeli je prikazana pogostost izvajanja usklajevanja portfelja).

Nasprotna stranka
Število odprtih pogodb o IFI OTC
FC in NFC+
1-50
51-499
500 in več
enkrat na četrtletje
enkrat tedensko
vsak delovni dan
 
NFC-
1-100
101 in več
enkrat letno
enkrat na četrtletje