Vrednotenje odprtih pogodb

FC in NFC+ dnevno po tekočih tržnih cenah (mark-to-market) vrednotijo vrednost odprtih pogodb.

Če tržne razmere to preprečujejo (16. člen RTS 149/2013 določa pogoje, ki lahko preprečijo vrednotenje po tržnih cenah), se vrednotenje opira na uporabo smotrnega in zanesljivega notranjega modela (mark-to-model) (17. člen RTS 149/2013 določa merila za vrednotenje na podlagi notranjega modela).