Ostalo

 

EU zakonodaja – Delegirani akti

  SL EN

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 z dne 3. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653 zaradi uskladitve prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki enote skladov iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ponujajo kot osnovne naložbene možnosti, s podaljšanim obdobjem izjeme iz navedenega člena (UL L št. 289/2019 z dne 8. novembra 2019)            

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o podatkih in informacijah za opredelitev banke kot majhne in nekompleksne (Uradni list RS, št. 21/21)

Sklep o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov (Uradni list RS, št. 49/20 in 58/20)

/
Sklep o merilih za določitev pomembne banke (Uradni list RS, št. 115/21) 

Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 115/21)

- Priloga 1: Obrazec POR-1: Poročilo o deležih v pravne osebe
- Priloga 2: Obrazec POR-2: Poročilo o kvalificiranih naložbah
- Priloga 3: Obrazec POR-3: Poročilo o kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja
- Priloga 4: Obrazec POR-4: Izpostavljenost tveganju koncentracije
- Priloga 5: Obrazec PRESTR: Struktura načrta prestrukturiranja
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (neuradno prečiščeno besedilo z dne 15. decembra 2020, Uradni list RS, št. 97/20, 189/20) 
Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15, 72/17, in 173/20, 92/21 – ZBan-3 in 159/21)
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (EBA/REC/2014/01; 29. januarja 2014)                                                                                                            
                                                                                        
Sklep o uporabi Priporočila organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (Uradni list RS, št. 47/15)                          

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
Designation of a statutory replacement rate for CHF LIBOR (Benchmarks) (3 August 2021)      /
 Interest rates – Statutory replacement rate for the EONIA benchmark (3 August 2021) /

ESAs consult on changes to the key information document for PRIIPs (16 October 2019)                                                                                                                                                  
Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID (JC 2019 63; 16 October 2019)                                               

/

 

 

Ostalo

  SL EN
ESAs invite stakeholders' input on PRIIPs review (21 October 2021) /
EBA points to still elevated benchmark rate transition risks (14 October 2021) /
EBA Discussion Paper on proportionality assessment methodology (EBA/DP/2021/03; 22 July 2021) /
Call for advice to the Joint Committee of the European Supervisory Authorities regarding the PRIIPs Regulation (27 July 2021) /
The European Commission, ECB Banking Supervision, EBA and ESMA encourage market participants to cease all LIBOR settings (24 June 2021) /
Statement on Benchmarks Transition (2 June 2021) /

The EBA will make its Basel III monitoring exercise mandatory (16 March 2021)

  • Decision of the European Banking Authority of 18 February 2021 concerning information required for the monitoring of Basel supervisory standards (EBA/DC/2021/373; 18 February 2021)
/
/

Digital Identity with LEIs (February 2021) /

EU financial regulators assess risks to the financial sector after the outbreak of COVID-19 and call for enhanced cooperation (22 September 2020)
Joint Committee Report on risks and vulnerabilities in the eu financial system September 2020 (JC 2020 67; 4 September 2020)

/
/

EBA - Our response to Coronavirus (Covid-19) (January 2021) /
ECB – Coronavirus (May 2021) /
ESMA-COVID19 (September 2020) /

FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus (15 December 2020)

/

EBA identifies trends and lessons learned in financial education and literacy initiatives in its second Financial Education Report (30 March 2020)

/
Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision (EBA-Op-2019-08; 24 July 2019) /
European Supervisory Authorities publish Q&A on the Key Information Document for PRIIPs (2 April 2019) /
EBA Report on cost and past performance of structured deposits (January 2019) /
EBA Report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from Fintech (3 July 2018) /
EBA Report on the impact of Fintech of incumbent credit institutions' business model (3 July 2018) /
EBA Fintech Roadmap (15 March 2018)                                                                                                                                                          /