1. februar 2016 – nov mejnik migracije na SEPA

V skladu z Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (Uredba) je bil 1. februar 2016 rok za uskladitev nišnih produktov in opustitev z zahtevami Uredbe.

Splošni datum za uskladitev z zahtevami Uredbe je bil sicer 1. avgusta 2014, vendar pa je Uredba dopustila možnost, da so države za nišne produkte določile poznejši rok za uskladitev z zahtevami Uredbe, tj. 1. februar 2016. Nišni produkti so kreditni prenosi in direktne obremenitve, ki predstavljajo manj kot 10 odstotkov vseh kreditnih prenosov in direktnih obremenitev v posamezni državi. Poleg tega so lahko države članice v skladu z Uredbo začasno (najdlje do 1. februarja 2016) omogočile opustitev zahtev nekaterih določb Uredbe glede na potrebe po takih izjemah pri ponudnikih ali uporabnikih plačilnih storitev (t. i. opustitve).

Primeri opustitve so npr. začasne izjeme od pravil, da (i) ponudniki plačilnih storitev od uporabnikov pri čezmejnih plačilnih transakcijah ne smejo zahtevati, da navedejo bančno kodo (BIC) ponudnika plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, in da (ii) ponudniki plačilnih storitev potrošnikom ne smejo ponujati storitev pretvorbe osnovne številke bančnega računa (BBAN) v mednarodno številko bančnega računa (IBAN) za domače plačilne transakcije.

Slovenski bančni sektor je poskrbel za izpolnjevanje zahtev Uredbe v celoti do 1. avgusta 2014, zaradi česar Sloveniji ni bilo treba uveljavljati omenjenih izjem ali opustitev. V povezavi z Uredbo tako ostaja odprt datum zgolj še 1. oktober 2016, do katerega morajo države članice izven evroobmočja z zahtevami Uredbe uskladiti plačila v evrih.