5. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

13. junija 2016 je potekal 5. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (angl. Euro Retail Payments Board; v nadaljevanju Odbor). Sekretariat Nacionalnega sveta za plačila spremlja aktivnosti, ki potekajo pod okriljem Odbora, z namenom izvajanja povezovalne vloge med Odborom in deležniki v nacionalnem okolju, ki se ukvarjajo z vsebinami s področja plačilnih storitev.

Med vsebinami, o katerih je Odbor razpravljal na predmetnem sestanku, izpostavljamo naslednje tematike: 

  • prizadevanje za interoperabilnost obstoječih in bodočih rešitev za mobilna plačila med dvema fizičnima osebama (P2P), 
  • vzpostavitev vseevropske sheme za takojšnja plačila v evrih,
  • spremljanje napredka na področju standardizacije kartičnih plačil (zlasti možnost uvedbe enotnega standarda komuniciranja ter poenotenja postopkov kliringa in poravnave v domeni izdajatelj-pridobitelj) ter
  • vseevropska integracija storitev odreditve plačila in zagotavljanja informacij o računih po PSD2 (dogovor o preučitvi stanja trga z namenom prihodnje odločitve, ali bo zaradi zagotovitve vseevropske integracije tovrstnih storitev potrebno sprejeti dodatna skupna pravila, poslovne prakse in standarde, ki bodo strožji in obenem skladni s tehničnimi standardi za avtentikacijo in komunikacijo, ki jih pripravlja Evropski bančni organ - EBA).