Ali veste?

Ali veste, da naj bi med leti 2011 in 2015 večja uporaba plačilnih kartic prispevala k povečanju bruto domačega proizvoda za 296 milijard dolarjev?

Mednarodna bonitetna agencija Moody`s je pripravila študijo z naslovom The impact of Electronic Payments on Economic Growth, katere namen je bil analizirati, v kolikšni meri je povečana uporaba elektronskih plačil v zadnjih letih prispevala h globalni gospodarski rasti. Študija se predvsem osredotoča na vpliv povečane uporabe plačilnih kartic na potrošnjo v 70 izbranih državah (gre za države, katerih skupni bruto domači proizvod predstavlja 95% svetovnega bruto domačega proizvoda) med leti 2011 in 2015.

Po navedbah v študiji ima uporaba plačilnih kartic pomembno vlogo pri rasti potrošnje in gospodarske rasti. S tem, ko se povečuje število izdanih plačilnih kartic in število trgovcev, ki sprejemajo plačilne kartice za plačilo blaga in storitve, namreč posledično raste tudi število transakcij s plačilnimi karticami.

Potrošniki so namreč, glede na povečan obseg prodajnih mest, ki sprejemajo plačilne kartice (tudi možnost plačevanje preko spleta), in predvsem glede na priročnost, ki jo plačilne kartice zagotavljajo imetnikom pri plačevanju, pripravljeni večji obseg plačil opraviti s tem plačilnim instrumentom in (posledično) tudi več trošiti.

Rezultati študije kažejo, da naj bi med leti 2011 in 2015 vsako povečanje uporabe plačilnih kartic za 1% prispevalo k povečanju letne potrošnje, in sicer za 0,06% (skupno v vseh 70 državah). 

Rezultati tudi kažejo, da naj bi uporaba plačilnih kartic v preučevanih 70 državah med leti 2011 in 2015 prispevala k višini bruto domačega proizvoda v skupnem znesku 296 milijard dolarjev. Države, ki so imele najvišjo rast uporabe plačilnih kartic na nacionalnih ravneh, so posledično beležile tudi najvišji prispevek h gospodarski rasti iz tega naslova.