Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2015

Banka Slovenije je tudi za leto 2015 pripravila Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev.

Podatki v dokumentu uporabnikom plačilnih storitev omogočajo oceno, kateri ponudnik je zanje najugodnejši.

Analiza nadomestil, v katero je bilo vključenih 18 bank in 3 hranilnice, je pokazala, da so se povprečna nadomestila, ki so izračunana kot navadna (netehtana) aritmetična sredina nadomestil pri ponudnikih plačilnih storitev, v enem letu do 31. decembra 2015 zvišala v 13 od skupno 21 analiziranih segmentov plačilnih storitev, medtem ko so se znižala v osmih.

Najbolj se je povečalo povprečno nadomestilo za dvig gotovine z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika (+10,76%), najbolj pa se je znižalo za plačila z direktno obremenitvijo pravnih oseb v vlogi prejemnika plačila (-7,18%). Podrobnejše predpostavke in rezultate lahko najdete v omenjenem dokumentu.

Banka Slovenije na višino nadomestil sicer ne more in ne sme neposredno vplivati, saj bi s tem posegla v svobodno gospodarsko pobudo in na področje (varstva) konkurence pri izvajanju plačilnih storitev, vseeno pa z zagotavljanjem transparentnosti nadomestil – objavo veljavnih nadomestil na spletni strani in pripravo analiz – izvaja dokazan pritisk na ponudnike plačilnih storitev.