Seji Nacionalnega sveta za plačila

9. junija 2016 je bila 5. seja Nacionalnega sveta za plačila, na kateri je bilo potrjeno Letno poročilo o delu v Nacionalnem svetu za plačila v letu 2015, sprejete spremembe Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila in obravnavanih več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev, gradiva seje pa so dostopna na tej povezavi.

Na seji je bila obravnavana tudi tematika takojšnjih plačil, ki je tako na evropski kot tudi globalni ravni vse aktualnejša; predstavljene so bili tudi nove varnostne zahteve na področju spletnega plačevanja, ki jih za dvig ravni varnosti (trenutno) najbolj ranljivega plačilnega kanala – svetovnega spleta prinaša spremenjena evropska zakonodaja.

Poleg navedenega sta predstavnika pristojnih delovnih teles Združenja bank Slovenije predstavila napredek pri uvedbi nove optično čitljive (QR) kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN) ter izhodišča glede nadaljnjega razvoja direktnih obremenitev v enotnem območju plačil v evrih (angl.: Single Euro Payments Area – SEPA), povezana z možnostjo sklepanja soglasij za izvrševanje direktnih obremenitev SEPA z uporabo elektronskih poti (t. i. e-soglasje).

6. seja Nacionalnega sveta za plačila bo predvidoma v novembru letos.