Poročanje podatkov statistike plačil

Kdo:

Rezidenti - ponudniki plačilnih storitev in druge pravne osebe, ki:

 • so izdajatelji plačilnih kartic,
 • so izdajatelji predplačniških plačilnih kartic,
 • so izvajalci poravnav plačil za mednarodne plačilne kartice izdane v tujini, pri njihovi uporabi v Sloveniji,
 • omogočajo dvige/pologe gotovine z/na plačilni račun
 • izvajajo denarna nakazila,
 • so izdajatelji čekov in ki nudijo možnost unovčevanja čekov tujih izdajateljev,
 • so upravljavci mrež bankomatov, POS terminalov in terminalov za uporabo elektronskega denarja,
 • so izdajatelji elektronskega denarja,
 • so ponudniki storitev elektronskega bančništva,
 • so izvajalci prenosov sredstev, ki so natančneje opredeljeni v Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (v nadaljevanju: navodilo),
 • so ponudniki možnosti opravljanja brezgotovinskih plačil blaga in storitev preko drugih sodobnih tržnih poti.

Za namene poročanja podatkov statistike plačil so rezidenti subjekti, ki so registrirani in se nahajajo v Sloveniji ter podružnice tujih subjektov v Sloveniji, ki imajo svojo glavno upravo zunaj Slovenije.

 

Do kdaj:

Najkasneje v roku 10 delovnih dni po izteku četrtletja za preteklo četrtletje in ob spremembah in izdaji novih kartic.

Za prvo poročanje skladno z novim sklepom in navodili (za obdobje 3. četrtletja 2014) podaljšan rok - najkasneje do 14.11.2014.

 

Zakoni, sklepi in predpisi:

Predpisi Banke Slovenije

Predpisi Evropske centralne banke

 

Navodila:

Navodilo za podatke od vključno 3. kvartala 2014 naprej:

Navodilo za podatke do vključno 2. kvartala 2014

 

Obrazci:

 

Tehnična navodila:

Za poročanje od vključno 3. kvartala 2014 naprej

Za poročanje do vključno 2. kvartala 2014

Priprava poročanja po Uredbi ECB o spremembi Uredbe (EU) št.1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59)
 
Predpisi Evropske centralne banke:

Banka Slovenije

Poročanje o goljufijah

 

Kontakti:

Snježana Del Fabro Delević snezana.del-fabro@bsi.si, tel.: 01 47 19 361
Marija Mira Špolar marija.spolar@bsi.si, tel: 01 47 19 303
Renata Progar Zupan renata.progar-zupan@bsi.si, tel 01 47 19 304