Področja vprašanj v anketi

Tematika raziskave

Vprašanja v anketi so tako finančne narave (premoženje, dohodek, potrošnja, poraba) kot tudi iz drugih področij (demografija, zaposlenost, pokojnine, dediščine in darila). Nekatera vprašanja zahtevajo, da se pove znesek v evrih. Idealni odgovor bi bil vedno v določenem znesku. Kakorkoli že, če anketiranec ne ve ali ne želi podati natančnega odgovora, je namesto tega znesek lahko v določenem razponu. Če se pojavi vprašanje na katerega ne zna ali ne želi odgovoriti, je ta del lahko izpuščen. Pa vendar prosimo anketirance, da zaradi zagotavljanja kvalitete zbranih podatkov odgovarjajo na čim večje število zastavljenih vprašanj in poskušajo zagotoviti kolikor se le da natančne informacije.

Obdobje opazovanja

Anketna vprašanja se večinoma navezujejo na zadnjih 12 mesecev v času izvajanja ankete, z izjemo nekaterih podatkov o dohodkih, ki se nanašajo na zadnje koledarsko leto.