Sporočilo za javnost - Objavljena Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve – 2015

31.03.2016 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije že od leta 2009 letno pripravlja analize, povezane s spremembami nadomestil za plačilne storitve, in izračunava stroške košaric plačilnih storitev.

Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2015 je bilo vključenih 18 bank* in 3 hranilnice, ki so v letu 2015 nudile plačilne storitve v Sloveniji. Dokument ima, kot prejšnja leta, dva ključna vsebinska sklopa: (i) analizo nadomestil, ki prikazuje povprečne višine nadomestil za plačilne storitve v 21 segmentih - in sicer na 31. 12. 2007, 31. 12. 2014 in 31. 12. 2015 ter izračun medčasovnih sprememb; in (ii) izračun stroškov košaric plačilnih storitev za leto 2015 po ponudnikih plačilnih storitev.

Povprečna nadomestila so bila na 31. 12. 2015 glede na leto prej višja v 13 od skupno 21 analiziranih segmentih plačilnih storitev, medtem ko so bila nižja v osmih.

Najbolj se je povečalo povprečno nadomestilo za dvige gotovine z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika (+10,76%), kar je posledica uvedbe nadomestila s strani enega ponudnika plačilnih storitev (prej brezplačno) ter dviga povprečnega nadomestila s strani še treh ponudnikov. Do največjega znižanja povprečnega nadomestila je prišlo pri plačilih z direktno obremenitvijo pravnih oseb v vlogi prejemnika plačila (-7,18%), saj so štirje ponudniki plačilnih storitev občutno znižali povprečna nadomestila.

Pri stroških košaric plačilnih storitev (letni strošek "tipičnega" uporabnika) izračun kaže, da lahko fizična oseba kot "tradicionalni komitent", tj. komitent, ki se pri plačevanju poslužuje bančnega okenca, z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev prihrani letno tudi do 222,24 EUR (košarica, ki jo je izkustveno oblikovala Zveza potrošnikov Slovenije) oz. 118,64 EUR (košarica, ki jo je izračunala Banka Slovenije), kot "e-komitent", tj. komitent, ki se pri plačevanju poslužuje elektronske banke, pa do 53,40 EUR (košarica Zveze potrošnikov Slovenije) oz. 27,99 EUR (košarica Banke Slovenije) letno. V segmentu pravnih oseb so razlike (zaradi bistveno večjega števila transakcij in višjih nadomestil) še večje. Tako lahko pravna oseba kot "tradicionalni komitent" z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev prihrani tudi do 794,80 EUR letno, kot "e-komitent" pa do 319,77 EUR letno. 
Kateri so najdražji in najcenejši ponudniki, je podrobneje predstavljeno v dokumentu

Banka Slovenije na višino nadomestil sicer ne more in ne sme neposredno vplivati, saj bi s tem posegala v svobodno gospodarsko pobudo in na področje (varstva) konkurence pri izvajanju plačilnih storitev, vseeno pa z zagotavljanjem transparentnosti nadomestil – objavo veljavnih nadomestil na svoji spletni strani in pripravo tovrstnih analiz - izvaja dokazan pritisk na ponudnike plačilnih storitev.

 

Op.: * Factor banka d. d. je sicer konec prvega polletja 2014 prenehala z opravljanjem plačilnih storitev, vendar je zaradi potrebe po doslednosti pri navajanju povprečij za predhodna leta vključena v vsebinski sklop analize nadomestil.