Obvestilo - Do 31.12.2015 dve prijavi kršitev v sistem obveščanja

07.03.2016 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je v obdobju od 13. 11. 2015, ko se je vzpostavil sistem obveščanja o kršitvah, do vključno 31. 12. 2015 prejela 2 prijavi kršitev. Ena od prijav je bila po vsebini vprašanje potrošnika in je bila odstopljena pristojnim strokovnim službam, ter se ni obravnavala po pravilih za preiskavo prijav kršitev. Druga prijava kršitve se nanaša na področje korporativnega upravljanja. Preiskava te prijave kršitve še ni zaključena.