Opozorilo glede virtualnih valut

09.10.2017 / Sporočilo za javnost

Odbor za finančno stabilnost (OFS) izdaja Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute.

 

Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo. Zato Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo članice Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo.

Virtualne valute in med njimi tudi kripto valute, med katerimi je najpogosteje izpostavljen Bitcoin, so oblika nereguliranega digitalnega zapisa vrednosti, ki ga ne izda in zanj ne jamči centralna banka ali drug državni organ. Ker virtualne valute niso zakonito plačilno sredstvo, je njihova sprejemljivost precej omejena, zaradi volatilnosti cen virtualnih valut pa je na splošno omejena tudi njihova uporabnost kot sredstva menjave. Deležniki shem virtualnih valut, ki v Sloveniji omogočajo nakup (npr. menjalne platforme), hranjenje (npr. ponudniki digitalnih denarnic) in trgovanje z virtualnimi valutami, niso sistemsko regulirani in nadzorovani.

Vse pogosteje se pojavlja tudi zbiranje sredstev z izdajo žetonov (angl. initial coin offering ali ICO), katerih nakup je najpogosteje mogoč s kripto valutami. Tovrstno zbiranje sredstev, kot tudi izvedba projekta, najpogosteje temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov, pravice imetnikov žetonov in lastnosti slednjih pa so praviloma zelo različne. Obseg in verodostojnost informacij o projektu, postopek zbiranja sredstev preko ICO in izdaja žetonov prav tako niso sistemsko regulirani in nadzorovani.

Tehnološke inovacije, vključno s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, so s stališča razvoja gospodarstva dobrodošle. Ne glede na to pa se morajo vlagatelji v virtualne valute in druge oblike žetonov, ki so predmet ICO, zavedati posebnosti takšnega investiranja in pretehtati, ali prevzeta tveganja ustrezajo njihovim osebnim preferencam in naložbenim ciljem. Tudi če se dobro informirani potrošnik odloči za tovrsten posel, je priporočljivo, da sredstva vloži v obsegu, ki zanj ne predstavlja prevelike izpostavljenosti.


Opozorilo je dostopno med Gradivi OFS.

Več o nalogah, sestavi in delovanju OFS najdete na strani Odbor za finančno stabilnost (OFS).