Podelitev nagrad Banke Slovenije

18.10.2017 / Sporočilo za javnost

Ob 26. obletnici uvedbe tolarja je Banka Slovenije že tradicionalno, 25. leto, podelila nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja študentom slovenskih univerz. Vključno z letošnjimi je nagrado prejelo že 280 nagrajencev.

Letos je na razpis prispelo dvanajst nalog. Komisija Banke Slovenije za raziskovalno delo, ki jo je vodil viceguverner dr. Primož Dolenc, je sklenila, da nagrade podeli za naslednjih pet nalog:

  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejel Primož Knavs. Naloga z naslovom Spreminjanje poslovnih modelov slovenskih bank je nastala pod mentorstvom prof. dr. Marka Košaka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejel Aljoša Ortl. Naloga z naslovom Practical aspects of developing and validating corporate probability of default model and the use of machine learning / Praktični vidik razvoja in validacije modela verjetnosti stečaja podjetja za gospodarske družbe in uporaba stojnega učenja je nastala pod mentorstvom red. prof. Igorja Mastena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejela Živa Petkovšek. Naloga z naslovom Pitebergov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Janeza Bernika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejela Nika Sosič. Naloga Vpliv deviznega tečaja na domače cene na primeru Slovenije: analiza VAR modela s spremenljivimi parametri je nastala pod mentorstvom red. prof. Igorja Mastena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za doktorsko nalogo je prejel Matej Jovan. Naloga Ocenjevanje verjetnosti neplačila podjetij z Mertonovim (1974) modelom in modelom ogroženosti v diskretnem času je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Ahčana na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Nagrade je nagrajencem na podelitvi 17. oktobra izročil guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. V slavnostnem nagovoru je med drugim dejal: "Kako bodo vsi nagrajenci Banke Slovenije svoje pridobljeno znanje in izkušnje iz študija in iz njihovih nalog uporabili pri vsakdanjem delu, je odvisno predvsem od njih samih, malo pa tudi od okolja v katerem delajo. Vsaj za Banko Slovenije lahko rečem, da smo veseli  ljudi z znanjem, poskušamo pa jim pomagati, da svoje znanje koristno uporabijo. Vsekakor pa je priznanje, ki so ga deležni s prejemom te nagrade, prava spodbuda, da se bodo odločili aktivno sodelovati pri gradnji boljše prihodnosti za vse skupaj. "

 

Na fotografiji: Guverner dr. Boštjan Jazbec (levo) in viceguverner dr. Primož Dolenc (desno) z nagrajenci.