Sporočilo za javnost - Gorenjska banka

30.01.2018 / Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost

Zaradi ustrezne obveščenosti delničarjev in druge zainteresirane javnosti in na podlagi objavljenih informacij podanih s strani Narodne Banke Srbije, Banka Slovenije pojasnjuje, da obravnava vse dodatne relevantne informacije z vidika ocene primernosti AIK banke kot kvalificiranega delničarja.

Če bi se na podlagi ponovne ocene pristojnega nadzornega organa izkazalo, da AIK banka ne izpolnjuje pogojev za kvalificiranega lastnika v Gorenjski banki, lahko nadzorni organ sproži postopke za odvzem dovoljenja za kvalificirano lastništvo v Gorenjski banki v skladu z Zakonom o bančništvu in pravili Enotnega mehanizma nadzora.

 

Služba za odnose z javnostmi

Banka Slovenije