Analiza nadomestil za plačilne storitve – 2017

15.02.2018 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je ponovno, že deveto leto zapored, pripravila Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2017 (v nadaljevanju Analiza), v katero je vključenih 12 bank in 3 hranilnice.

Analiza uporabnikom plačilnih storitev (fizičnim in pravnim osebam) omogoča primerjavo nadomestil, ki jim jih za določene plačilne storitve zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev, in izračunanih stroškov košaric plačilnih storitev (na letni ravni), ter s tem poenostavljeno izbiro (glede na njihove plačilne navade in obseg plačil) najprimernejšega oziroma najcenejšega ponudnika plačilnih storitev. Z objavo nadomestil Banka Slovenije uporabnikom plačilnih storitev omogoča informiranost in odločitev o izbiri ponudnika plačilnih storitev, ne more in ne sme pa neposredno vplivati na višino nadomestil – to je v domeni posameznih ponudnikov plačilnih storitev.  

Od skupno 21 analiziranih segmentov plačilnih storitev so se povprečna nadomestila na dan 31. 12. 2017 v primerjavi z 31. 12. 2016 zvišala v 12 segmentih, znižala v šestih, medtem ko so v treh segmentih ostala nespremenjena. Najbolj se je povečalo povprečno nadomestilo za eksterna plačila s trajnim nalogom za fizične osebe (+28,57%), kar lahko vsaj deloma pripišemo usmerjanju uporabnikov plačilnih storitev na stroškovno učinkovitejšo alternativo (npr. direktne obremenitve), znižalo pa povprečno nadomestilo za vodenje transakcijskega računa za fizične osebe (-3,85%).

Uporabniki plačilnih storitev lahko primerjajo ponudnike plačilnih storitev (tudi) na podlagi stroškov, ki jih imajo z opravljanjem plačilnih storitev pri dotičnem ponudniku. Letni stroški se razlikujejo glede na način poslovanja s ponudnikom plačilnih storitev, tj. ali se komitent pri plačevanju poslužuje bančnega okenca (t. i. "tradicionalni komitent") ali elektronske banke (t. i. "e-komitent").

Stroški košaric plačilnih storitev najdražjih in najcenejših ponudnikov plačilnih storitev

 

 

 

Najkasneje do 31. oktobra 2018 bo slovenskim uporabnikom plačilnih storitev (fizičnim osebam) omogočena tudi možnost primerjave (določenih) nadomestil tudi na ravni Evropske unije, in sicer z vzpostavitvijo primerjalnih spletnih mest v državah članicah (v Sloveniji pri Banki Slovenije), skladno z Direktivo o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z novelo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Izboljšana preglednost nadomestil na ravni Evropski unije bo uporabnikom plačilnih storitev poenostavila možnost izbire med več kot 4.000 ponudniki plačilnih storitev v Evropski uniji ne glede na državo izvora.

 

Analize iz prejšnjih let (zbirno): Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve