10. seja Nacionalnega sveta za plačila

06.04.2018 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je 5. aprila 2018 potekala 10. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), obenem tudi letna seja, na kateri so člani obravnavali in sprejeli letno poročilo o delu NSP v letu 2017. Letno poročilo izpostavlja pomembnejše obravnavane tematike v okviru NSP (takojšna plačila in finteh) ter ključne aktivnosti NSP v letu 2017, med drugim tudi aktivnosti delovnih skupin. Sodelovanje v skupinah je deležnikom, zastopanim v NSP, omogočilo obravnavo in razrešitev specifičnih in strokovnih vprašanj, ter tudi vprašanj operativne narave, ki zadevajo različne deležnike trga plačil.

Na seji so se člani NSP dogovorili tudi o načinu uresničevanja Vizije Nacionalnega sveta za plačila za razvoj trga plačil v Sloveniji (Vizija NSP), ki opredeljuje ključna področja njegovega prihodnjega delovanja v smeri razvoja povezanega, konkurenčnega, učinkovitega, transparentnega, varnega in inovativnega trga plačil v Sloveniji. Aktivnosti, povezane z opredelitvijo načina uresničevanja Vizije NSP in priprave konkretnih načrtov dela na osnovi Vizije NSP, bo prevzela ožja delovna skupina.  NSP se zaveda pomena učinkovitih načinov plačevanja za gospodarstvo in družbo kot celoto. Člani so na to temo obravnavali možnosti za spodbujanje brezgotovinskega plačevanja v Sloveniji in uvedbe plačevanja z debetnimi karticami na spletu. V tej zvezi so se člani NSP strinjali, da sta dialog in sodelovanje med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev ter drugimi deležniki trga plačil, ki ju nudi platforma NSP, ključna za spodbujanje uporabe učinkovitih načinov plačevanja. NSP bo tematiko še naprej pozorno spremljal in podpiral razvoj in uveljavitev učinkovitih načinov plačevanja, med drugim tudi s ciljem izboljšati uporabniško izkušnjo in ohranjati zaupanje uporabnikov v delovanje trga plačil.

Prisotni na seji so se prav tako seznanili z napredkom na področju vzpostavitve infrastrukture za takojšnja plačila. Takojšnja plačila bodo zanimiva za vse slovenske uporabnike, saj imajo zaradi hitrosti njihove odobritve (največ 10 sekund) na računih prejemnikov velik potencial za uporabo tako za plačevanje med fizičnimi osebami (P2P), podjetji (B2B) kot tudi na prodajnih mestih v segmentu plačil med fizičnimi osebami in podjetji (P2B). Infrastruktura za poravnavo in kliring takojšnjih plačil bo pričela delovati (predvidoma) jeseni 2018. S tem bodo imeli različni ponudniki možnost uporabnikom ponuditi rešitve takojšnjih plačil. 

Člani NSP so bili informirani tudi o zaključku migracije na nov plačilni nalog UPN s kodo QR, ki se je zaključila s 3. aprilom 2018, hkrati pa so bile predstavljene doslej izvedene aktivnosti glede vzpostavitve enotnega vmesnika za varno komunikacijo med ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo plačilne račune, ter ponudniki storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih v Sloveniji.

Več informacij o NSP in tematikah, obravnavanih na sejah, je na voljo tukaj.