Sporočilo za javnost - Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v 2015

10.12.2015 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je predstavila dokument Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015.

Gre za posodobitev dokumenta Pogled na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji, ki ga je Banka Slovenije izdala 17. julija 2014, in v katerem je predstavila več možnih načinov, kako vrniti zagon slovenskemu gospodarstvu po dolgi recesiji, ki se je začela s finančno krizo leta 2008. 

Banka Slovenije v dokumentu Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015 med drugim opozarja, da dodatno večanje prilagodljivosti monetarne politike ni čarobna palica, s katero bi lahko sprožili kreditno rast. 

"Ključno je, da še v večji meri izboljšamo bilance podjetniškega in posledično tudi bančnega sektorja. Če bomo kreditno rast spodbudili z znižanjem kreditnih standardov, nam znova preti nevarnost napihovanja kreditne rasti prek vzdržnih meja. Model financiranja ne bi smel biti enak tistemu iz obdobja pred krizo. Veljalo bi spremeniti dosedanje zanašanje podjetij na dolžniško financiranje in narediti premik k povečanju deleža lastniškega financiranja. Izboljšava poslovnega okolja je bistvena, če želimo privabiti nove, lastniške kapitalske tokove. Vlogo države v gospodarstvu bi morali opredeliti na novo in jo zmanjšati, tudi zaradi sistema obravnave državne pomoči v evropskem okolju."

Odločna in takojšnja izvedba strukturnih fiskalnih ukrepov po mnenju Banke Slovenije ne bo zagotovila samo fiskalne vzdržnosti na dolgi rok, ampak bo tudi ustvarila prostor, kjer bo lahko fiskalna politika podprla monetarno politiko pri spodbujanju povpraševanja in rasti

Celoten dokument: Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015

Prezentacija - Novinarska konferenca, 10.12. 2015