Banka Slovenije sprejela Letno poročilo za leto 2017

10.05.2018 / Sporočilo za javnost

Glavni vir prihodkov Banke Slovenije so obresti od instrumentov in portfeljev denarne politike ter od lastnih naložb v vrednostne papirje. Neto obrestni prihodki so v letu 2017 znašali 105,1 milijona evrov in so bili za 27,1 milijona evrov višji v primerjavi s predhodnim letom. Glavna razloga sta bila višje stanje portfeljev denarne politike, ki izhaja iz sodelovanja Banke Slovenije v kvantitativnem sproščanju denarne politike Evrosistema, ter negativno obrestovane vloge kreditnih institucij in drugih komitentov.

Bilančna vsota je konec leta 2017 znašala 14,5 milijarde evrov in je bila za 1,8 milijarde evrov višja v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2016. Zaradi višje bilančne vsote, splošne rezerve ne dosegajo več meje 5 odstotkov bilančne vsote, zato se v skladu s 50. in 50.a členom Zakona o Banki Slovenije v proračun Republike Slovenije nameni 25 odstotkov oz. 17,7 milijona evrov presežka Banke Slovenije, preostanek, 53 milijonov evrov, pa v splošne rezerve Banke Slovenije.

Skupno je Banka Slovenije zgolj v zadnjih petih letih v proračun Republike Slovenije nakazala 207,9 milijona evrov.

Več o lanskoletnem poslovanju Banke Slovenije je objavljeno v publikaciji Letno poročilo 2017.