Banka Slovenije prejela osem prijav kršitev v sistem obveščanja

22.05.2018 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je v obdobju od 1. 1. 2016 do vključno 31. 12. 2017 v okviru sistema prijave kršitev prejela osem prijav kršitev. Šest prijav se je po vsebini nanašalo na vprašanja potrošnikov in so bile odstopljene pristojnim strokovnim službam, ter se niso obravnavale po pravilih za preiskavo prijav kršitev. V dveh primerih je bila uvedena in zaključena preiskava (ena glede kršitev ZBan-1 in ena glede kršitev ZPPDFT).