Banka Slovenije umaknila tožbe

30.05.2018 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je, upoštevaje tudi sodbo ustavnega sodišča v zadevah U-I-157/16, Up-729/16, Up-55/17 sklenila, da umakne tudi ostala pravna sredstva, ki jih je vložila na upravnem in ustavnem sodišču v povezavi s policijskimi preiskavami in pridobitvijo dokumentacije pri parlamentarnih preiskavah. Banka Slovenije je v postopku pred Ustavnim sodiščem zastopala stališče, da njene pravice v kazenskem postopku niso ustrezno varovane. Ustavno sodišče je ugotovilo, da Banka Slovenije ne more biti nosilec ustavnih pravic, ki jih je uveljavljala v postopku.      

Razsodba Ustavnega sodišča, kot tudi umik pravnih sredstev, lahko po oceni Banke Slovenije pripomore k hitrejši razrešitvi odprtih vprašanj v postopkih policijskih preiskav ter s tem tudi k hitrejšemu poteku teh postopkov.