11. seja Nacionalnega sveta za plačila

27.09.2018 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je 26. septembra 2018 potekala 11. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). Osrednji del razprave je bil namenjen obravnavi predloga načrta aktivnosti NSP za obdobje 2019 - 2020 (predlog načrta), ki bo določal prednostne naloge NSP in njegovih članov ter predstavljal osnovo za razvoj trga plačil v skladu z Vizijo NSP za razvoj trga plačil v Sloveniji (Vizija NSP).  

Razvoj trga plačil zaradi različnih potreb in interesov deležnikov lahko vodi v njegovo razdrobljenost, kar deležnikom (tako ponudnikom kot uporabnikom plačilnih storitev) ne prinaša vseh potencialnih koristi. Poenotenje pogledov deležnikov, zastopanih v NSP, glede prihodnjega dela NSP zagotavlja večjo vpetost in zavezo vseh deležnikov ter s tem spodbuja usmerjen razvoj povezanega, konkurenčnega, učinkovitega, transparentnega, varnega in inovativnega ter potrošniku prijaznega trga plačilnih storitev v Sloveniji. Načrt aktivnosti bo predstavljal tudi osnovo za ugotavljanje uspešnosti dela NSP.

Člani NSP so bili na seji seznanjeni z aktivnostmi bank in hranilnic glede vzpostavitve enotnega vmesnika za varno izmenjavo informacij o računih uporabnikov med ponudniki plačilnih storitev ter ponudniki storitev, ki s soglasjem uporabnika in dovoljenjem pristojnega organa lahko dostopajo do računov uporabnikov za namene izvrševanja transakcij. Z vzpostavitvijo vmesnika za komunikacijo med različnimi ponudniki storitev bo bančni sektor zadostil zahtevam Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

Prisotni na seji so se seznanili tudi z napredkom na področju vzpostavitve infrastrukture za obdelavo takojšnjih plačil. Takojšnja plačila imajo zaradi prenosa sredstev s plačnikovega na prejemnikov račun v (skoraj) realnem času velik potencial za uporabo tako za plačevanje med fizičnimi osebami (P2P), podjetji (B2B) kot tudi na prodajnih mestih v segmentu plačil med fizičnimi osebami in trgovci (P2M).  

Več informacij o NSP in tematikah, obravnavanih na sejah, je na voljo na povezavi.