Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

12.10.2018 / Sporočilo za javnost


Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 12. do 14. oktobra 2018, na Baliju, v Indoneziji.

Namestnik guvernerja Primož Dolenc se bo udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (International Monetary and Financial Committee - IMFC), ki se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Namestnik guvernerja se bo na Baliju udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS, med drugim z direktorjem evropskega oddelka Poulom Thomsenom in namestnikom oddelka za denarne in kapitalske trge, Jimom Morsinkom. Namestnik guvernerja Dolenc se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z izvršno direktorico te konstituence, Michaelo Erbenovo.