IMF države poziva k izvedbi strukturnih reform in krepitvi odpornosti na prihodnje gospodarske šoke

15.10.2018 / Sporočilo za javnost


Na rednem letnem zasedanju, ki je letos potekalo v Indoneziji, so se zbrali predstavniki Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. S slovensko delegacijo sta se, poleg predstavnikov Ministrstva za finance, srečanja udeležila tudi namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc in viceguvernerka Irena Vodopivec Jean.

IMF svetovnemu gospodarstvu še naprej napoveduje zmerno rast (3,7%), medtem ko naj bi v območju evra ta letos dosegla 2%, prihodnje leto pa 1,9%. V luči verjetnega poslabšanja gospodarskih obetov je IMF države ponovno pozval, naj trenutno še vedno dobre gospodarske kazalce izkoristijo za izvedbo potrebnih reform ter za krepitev odpornosti finančnega in gospodarskega sistema na prihodnje šoke ter pričakovane spremembe v ciklu. Ključna se jim zdi izvedba potrebnih reform, ki bodo pozitivno prispevale k javnofinančni konsolidaciji ter gospodarski rasti.  

Obenem je potrebno nadaljevati z ukrepi za zagotavljanje stabilnosti finančnega sistema, saj se morebitna neravnovesja v finančnem sistemu lahko zelo hitro odrazijo v realnem gospodarstvu. Akomodativna denarna politika, ki je v letih po globalni finančni krizi in ob sodelovanju drugih ekonomskih politik, uspela v državah pognati gospodarsko rast do trenutnih visokih ravni, se bo namreč v naslednjem obdobju v večini ekonomskih območij postopoma normalizirala.

IMF med tveganji za svetovno gospodarstvo izpostavlja predvsem razraščanje protekcionizma in ovir za mednarodno trgovino, skorajšnji izstop Velike Britanije iz EU ter geopolitična tveganja.

Tudi slovenska delegacija se je na zasedanju pridružila pozivom k odprti mednarodni trgovini in k reševanju sporov v okviru dogovorjenih pravil, saj je to bistvenega pomena tudi za Slovenijo, kot majhno in izvozno usmerjeno ekonomijo.