Rezultat javnega anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2019

17.10.2018 / Sporočilo za javnost

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 07/18), odločila, da se v letu 2019 izdajo:

  • spominski kovanec za 2 € ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani in
  • zbirateljski kovanci ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini.

Banka Slovenije je 26. aprila 2018 objavila javni anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2019. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 29/18 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja 31. maja 2018 je prispelo 23 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 € in 12 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se za spominski kovanec dodelijo naslednje nagrade oz. odkupi:

  1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s kodno oznako L.U.C. – avtorja: Daniela Vidmar Podboj in Tomaž Podboj;
  2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s kodno oznako 192019 – avtor: Edi Berk;
  3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s kodno oznako D2R8N10 – avtor: Dejan Ščernjavič.

 Za zbirateljske kovance se dodelijo naslednje nagrade  oz. odkupi:

  1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s kodno oznako LX89S – avtor: Matej Ramšak;
  2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s kodno oznako YMX83 – avtor: Matej Štanta;
  3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s kodno oznako 33MD11 – avtorja: Mojca Mlinar in Dominik Košak.

Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.