Banka Slovenije je soorganizatorica bančne konference Evropskega bančnega inštituta EBI

19.10.2018 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Evropskim bančnim inštitutom (EBI) 19. oktobra 2018 organizirala konferenco z naslovom Kakšna je prihodnost majhnih bank v EU. Primož Dolenc, namestnik guvernerja Banke Slovenije, je v uvodnem nagovoru izpostavil, da tematika konference naslavlja vprašanje, ki je zelo aktualno zlasti za gospodarstva z bančnimi sistemi, podobnimi slovenskemu.

"Bilanca stanja slovenskega bančnega sektorja znaša okoli 38 milijard EUR, kar je v evropskem okviru malo. V tem okolju imamo okoli 15 aktivnih kreditnih institucij, ki se trudijo preživeti v močni konkurenci. Vendar pa je velikost relativna – vse slovenske banke se po kategorizaciji Enotnega mehanizma nadzora štejejo za majhne domače posojilodajalce, čeprav imamo z vidika nacionalnega finančnega sektorja večje in manjše banke," je med drugim povedal Primož Dolenc. Hkrati je poudaril, da je s stališča gospodarstva pomembno, da imamo banke različnih velikosti in profilov, ki zagotavljajo svoje storitve podjetjem in posameznikom. Za regulatorja in nadzornika število bank v posameznem gospodarstvu ni bistvenega pomena – ključno je, da imajo delujoče banke vzdržne poslovne modele in izpolnjujejo vse regulatorne zahteve, kar se tiče kapitala, likvidnosti, preprečevanja pranja denarja idr.

Celoten nagovor namestnika guvernerja