4. mednarodna konferenca ECBN - Čezmejni vidiki makrobonitetne politike

19.10.2018 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je 18. in 19. oktobra 2018 organizirala in gostila 4. mednarodno konferenco European Central Banking Network (ECBN), mreže, ki sta jo ustanovili Banka Slovenije in Center for Economic Policy Research (CEPR). Konferenca, na kateri so svoje ugotovitve predstavili strokovnjaki iz 13 centralnih bank, je bila namenjena čezmejnim vidikom makrobonitetne politike.

Udeležence je uvodoma nagovoril namestnik guvernerja Primož Dolenc. Poudaril je, da se je pri snovanju makrobonitetnih politik treba zavedati, da se lahko sistemska tveganja razširjajo med državami po več kanalih, bodisi neposredno prek izpostavljenosti bank do tveganj v tujini bodisi posredno prek finančnih trgov in mrež. Med govorci je bil tudi priznani nemški ekonomist in profesor Martin Hellwig, ki vodi Ekonomski inštitut Maxa Plancka.

Predstavljene raziskave so ponudile številne ugotovitve, relevantne za oblikovalce makrobonitetne politike. Med njimi izstopa na primer ugotovitev, da problematike posredne okužbe, ki brez njihovega zavedanja o dimenzijah le-te ogroža praktično vse banke v svetovnem finančnem sistemu, obstoječa orodja za zaznavo sistemskih tveganj in obstoječi makrobonitetni instrumenti ne naslavljajo v zadostni meri. Več člankov je potrdilo hipotezo o prelivanju učinkov kapitalskih, likvidnostnih in na posojilojemalce usmerjenih makrobonitetnih instrumentov na druge države. Učinki se najbolj pogosto kažejo bodisi v zmanjšani posojilni aktivnosti v drugih državah bodisi v  prenosu tveganih aktivnosti v tujino. Več avtorjev je potrdilo uspešnost koordinacije ukrepov makrobonitetne politike v Evropskem gospodarskem prostoru, medtem ko so drugi članki pokazali na veliko potrebo po usklajevanju ukrepov na področju finančne stabilnosti tudi izven tega območja. Makrobonitetna politika in intenzivnost njenega ukrepanja je nadalje močno odvisna od trenutne orientacije denarne in fiskalne politike. V primeru fiskalno šibkejših držav utegne biti optimalna višina kapitalskih blažilnikov višja kot v ostalih državah.

Program konference

Celoten nagovor namestnika guvernerja