Vzpostavljen sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva

13.11.2015 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je v skladu z 239. členom Zakona o bančništvu (ZBan-2) vzpostavila sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva, ki je namenjen zlasti zaposlenim v bankah.

Prijavitelji lahko prijave o okoliščinah, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev zahtev ali omejitev določenih s predpisi iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2, posredujejo po navadni pošti na naslov Banke Slovenije (Slovenska 35, 1505 Ljubljana) s pripisom "prijava kršitve – ne odpiraj" ali preko spletne strani Banke Slovenije.

Za prijavo kršitev je na spletni strani Banke Slovenije objavljen obrazec, ki prijavitelja vodi skozi vprašanja, pomembna za preiskavo kršitve. Do obrazca se neposredno dostopa preko rubrike Poudarki na uvodni strani spletne strani Banke Slovenije (na sliki spodaj).

Za prijavitelje so na enem mestu zbrane tudi pomembne informacije in pogosta vprašanja, povezana z zaščito osebnih podatkov prijavitelja in internim postopkom preiskave prejete prijave kršitve.

Več informacij o sistemu obveščanja o kršitvah in spletnem obrazcu najdete na povezavi TUKAJ.