Banka Slovenije umaknila zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o Banki Slovenije

30.10.2018 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je umaknila zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o Banki Slovenije, ki se nanaša na pristojnost Računskega sodišča RS. Pri tem smo proučili vse argumente in ureditev v nekaterih drugih državah, kjer računsko sodišče ima pristojnost revidiranja bančnega nadzornika, ter upoštevali principe glede revidiranja tekočih nadzorniških aktivnosti Banke Slovenije v okviru skupnega mehanizma nadzora EU. Na podlagi te presoje smo se odločili, da zahtevo za presojo ustavnosti umaknemo.